Aplicacions de l'energia minihidràulica

Una minicentral hidroelèctrica produeix i comercialitza un producte, l'electricitat, que no pot emmagatzemar-se i ha d'ésser consumida en el moment de la producció.
Tot i que es pot transportar, s'ha de ser conscient de la inversió que suposa la construcció dels mitjans de transport, les xarxes elèctriques, i que el transport origina unes pèrdues d'energia no gens menyspreable.

Segons l'ús final de l'energia elèctrica, podem distingir entre diverses aplicacions:

Producció d'electricitat per ser venuda a la xarxa
En aquest cas el sistema elèctric, mitjançant la companyia distribuïdora de la zona, compra tota l'energia elèctrica produïda per la minicentral a un preu i amb unes condicions tècniques determinats.

Electricitat per ser autoconsumida per una indústria
Per a indústries de determinats sectors (químic, siderúrgic, papereres, tèxtil, ciment, ...), amb un consum elevat d'electricitat, pot resultar interessant tenir una central minihidráulica, perquè tota l'electricitat produïda pot ser emprada en el procés de fabricació de la mateixa indústria. La situació ideal és una interconnexió amb la xarxa, atès que a més de millorar l'equilibri elèctric entre producció i demanda de la instal·lació, possibilita de vendre l'excés produït en les hores que la fàbrica està aturada.

Electrificació rural
En determinades zones allunades de la xarxa general d'electrificació i en les quals el cost d'inversió i manteniment de la xarxa de transport resulta molt elevat, pot ser socialment rendible construir una xarxa local d'electrificació que obtingui l'energia d'una central minihidráulica. La implantació d'una central minihidráulica pot dotar de subministrament elèctric els habitants d'una zona aïllada.

Tornar a: Conceptes i Aplicacions