Les centrals amb regulació

Les centrals amb regulació solen realitzar-se en aprofitaments hidràulics que tenen la possibilitat d'emmagatzemar les aportacions d'un riu mitjançant la construcció d'un embassament. En aquestes centrals destaca la capacitat d'emmagatzemar grans quantitats d'aigua que pot ser turbinada en el moment que es requereixi.
Depenent de la capacitat de l'embassament, la regulació pot ser horària, diària o setmanal. En general, aquesta capacitat de regulació s'utilitza per proporcionar energia durant les hores puntes de consum. És per aquest motiu que aquest tipus d'instal·lacions són més pròpies de grans centrals que no de minicentrals. En canvi, les minicentrals hidràuliques solen tenir períodes de regulació diaris i responen en una gran majoria, a l'esquema d'una central fluent.


Font: ICAEN

Tornar a: Tecnologia