Central minihidràulica "Els Salts"
Remodelació d'una minicentral amb un nou tipus de turbina
Lloc: Castellserà (Urgell)
Riu: Canal d'Urgell.
Tipus de central: Fluent.
Cabal: 3,1 m3/s.
Salt: 13,07 m.
Potència instal·lada: 344 kW
Producció estimada: 1.311 MWh/any.
Equipament:
Nou tipus de turbina Francis de cambra tancada tipus circular que forma amb el generador un grup compacte.
Més informació: http://www.icaen.es/icaendee/proj/ciprj12.htm

Central hidroelèctrica Alos
Lloc: Alos de Balaguer (Lleida)
Riu: Segre.
Tipus de central: Fluent.
Cabal: 35 m3/s.
Salt: 7,35 m.
Potència instal·lada: 4.800 kW
Producció estimada: 18.000 MWh/any.
Equipament:
2 turbines Kaplan de 2.400 kW cada una
2 alternadors de 2.800 KVA cada un.

Central hidroelèctrica reversible del Parc Esportiu del Segre.
Lloc: La Seu d'Urgell (Lleida)
Riu: Segre.
Tipus de central: Reversible
Cabal: 17,4 m3/s (turbinació) ; 10,4 m3/s (bombeig)
Salt: 7,8 m (turbina)
Potència instal·lada: 964 kW
Producció estimada: 4.746 MWh/any.
Equipament:
4 turbines/bombes Semikaplan reversibles de 241 kW cada una com a turbina i 255 kW cada una com a bomba.
4 alternadors de 300 kW cada un.

Central hidroelèctrica Rialb
Lloc: Ribes de Freser (Girona)
Riu: Freser.
Tipus de central: Fluent
Cabal: 2,25 m3/s
Salt: 56,5 m
Potència instal·lada: 1.015 kW
Producció estimada: 3.989 MWh/any.
Equipament:
Turbina Francis de 1.015 kW
Alternador de 1.250 kVA

Central hidroelèctrica Cairat
Lloc: Esparreguera (Barcelona)
Riu: Llobregat
Tipus de central: Fluent
Cabal: 14 m3/s
Salt: 19,37 m
Potència instal·lada: 2.300 kW
Producció estimada: 13.070 MWh/any.
Equipament:
Turbina Kaplan de 2.300 kW
Alternador de 2.650 KVA

 


"Els Salts"


Alos

 


Parc Esportiu del Segre

 


Rialb


Cairat