Les turbines d'acció

El tipus de turbina d'acció més utilitzada és la Pelton, que consta d'un disc circular o rodet, el qual té muntats en la seva perifèria els aletes. El doll d'aigua dirigit per un o més injectors incideix sobre els aletes i provoca el moviment de gir de la turbina. La potència es regula a través dels injectors, els quals augmenten o disminueixen el cabal d'aigua.

En general, les turbines Pelton s'utilitzen en aprofitaments hidroelèctrics de salt elevat (de 50 fins a 400 metres) i petit cabal. Aquest tipus de màquina, que proporciona un rendiment energètic superior al 90%, permet una àmplia variació de cabal en el seu funcionament.


Font: ICAEN

Tornar a: Tecnologia