Les turbines de reacció

Pel que fa les turbines de reacció, la més coneguda és la Francis, la qual es caracteritza perquè rep el flux d'aigua en direcció radial, orientant-lo cap a la sortida en direcció axial. Aquest tipus de turbina està format per un distribuïdor que conté una sèrie d'aletes fixos o mòbils que orienten l'aigua cap el rodet, el qual està format per un corona de paletes fixes, torsionades de tal manera que reben l'aigua en direcció radial i l'orienten axialment.

La turbina Francis s'utilitza per a salts mitjans (5 a 100 metres) i el seu rendiment és d'aproximadament el 90% en condicions òptimes de funcionament i disposant d'un rang d'aplicació molt ampli. Permet variacions de cabal entre el 40% i el 105% del cabal de disseny i oscil·lacions en el salt d'aigua entre el 60% i el 125% del nominal.

Font: ICAEN

Tornar a: Tecnologia