Les turbines d'hèlix

Les turbines tipus hèlix es componen bàsicament d'una cambra d'entrada, que pot ser oberta o tancada, un distribuïdor fix, un rodet amb quatre o cinc pales fixes en forma d'hèlix de vaixell i un tub d'aspiració.
Les turbines Kaplan i Semikaplan són variants del tipus hèlix amb diferents graus de regulació. Tot i que els dos models disposen de rodet amb pales ajustables que els permet funcionar en un rang més gran de cabals, la Kaplan té, a més a més, distribuïdor regulable, la qual cosa li atorga un rang de funcionament més gran i un rendiment més elevat. En general, aquest tipus de turbines s'utilitzen per a salts petits (de 2 a 10 metres) i cabals variables. La variació admesa en el salt és del 60% al 140% del disseny, i en el cabal del 40% al 105% del nominal per a les d'hèlix, i del 25% al 110% per a les Kaplan.


Font: ICAEN

Tornar a: Tecnologia