L’Atlas e˛lic de Catalunya

A partir d’estudis endegats al 1982, el Departament d’Ind˙stria i Energia de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’empresa ENHER va impulsar la realitzaciˇ de l’Atlas e˛lic de Catalunya. Aquest document, la funciˇ del qual Ús determinar les possibilitats d’aprofitament de l’energia e˛lica, mostra l’existŔncia d’amples Órees geogrÓfiques d’alta velocitat del vent. Amb les dades obtingudes es van elaborar els mapes e˛lics a 10 m sobre el nivell del terra. D’acord amb les mesures, a Catalunya existeixen mÚs de dotze emplašaments d’alta velocitat, que fan viable l’aprofitament e˛lic a gran escala, considerant una velocitat mitjana anual a 20 anys superior als 7 m/s. Aquests emplašaments es troben distribu´ts entre la zona del cap de Creus i la de les serralades de l’Ebre.
Les bones perspectives van dur a continuar l’atlas amb el Pla de Parcs E˛lics, encaminat a fixar les possibilitats d’explotaciˇ comercial d’aquesta energia. El resultat de l’estudi va ser la realitzaciˇ d’uns projectes especÝfics per a la construcciˇ de 7 parcs e˛lics. Tant importants sˇn aquests estudis  per a la determinaciˇ dels emplašaments de
parcs e˛lics com per a l’avaluaciˇ dels potencials en els casos d’electrificaciˇ rural no connectada a xarxa


 

Tornar a: El vent