L’Atlas de radiació solar a Catalunya

atlas.GIF (89650 bytes)
Font: Atlas de Radiació Solar. ICAEN

A Catalunya, l’estudi i recopilació de dades dels valors de radiació solar arreu del territori va iniciar-se ja a començaments dels anys setanta. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) va publicar l’Atlas de Radiació Solar de Catalunya, on es recullen les dades de radiació global i difusa de les estacions de la xarxa radiomètrica de Catalunya.
A Catalunya, la mitjana anual de radiació solar diària disponible es situa al voltant dels 4 kWh/m2 (14,5 MJ/m2) sense que hi hagi diferències significatives entre aquests valors arreu del territori. Malgrat això, es produeixen diferències importants en els nivells de radiació diària mitjana rebuda, segons l’època de l’any i la zona estudiada. Així, els valors de la zona de Lleida presenten una gran amplitud anual d’oscil·lació, passant dels 4,5 MJ/m2 (1,25 kWh/m2) el mes de gener als 25 MJ/m2 (7 kWh/m2) el mes de juny, donant els màxims i mínims absoluts de l’any a Catalunya (veure gràfics).
La Costa Brava o els Pirineus, en canvi, són més regulars i tenen una oscil·lació menys acusada. També és destacable la permanència de valors alts durant tot l’any a la Costa Daurada, en contrast amb els de la Costa Brava. Aquest fenomen es pot relacionar probablement amb el fet que hi ha moltes més brises a la costa tarragonina.

L’avaluació del potencial per a la instal·lació de sistemes solars actius no depèn només de les condicions climatològiques, sinó també del parc d’edificis i instal·lacions susceptibles d’aplicar aquests sistemes, considerant les seves demandes.

Tornar a: El Sol