Al llarg de les darreres dècades, la preocupació pel medi ambient a la nostra societat ha anat creixent de forma continuada. L’espectacular desenvolupament econòmic, industrial i social del segle XX ha comportat nous problemes a la humanitat, com ara la contaminació, la degradació del medi ambient, l’esgotament dels recursos i el canvi climàtic. Un dels principals problemes mediambientals és el relacionat amb l’efecte hivernacle, que es deu, sobre tot, a les emissions de CO2 procedents de les fonts d’energia fòssils. Encara ens cal resoldre com compaginar el respecte pel medi ambient amb l’elevat grau de confort que demana la nostra societat actual, per a la qual l’energia ha esdevingut una necessitat vital. La demanda d’energia al món augmenta contínuament, però la distribució del consum energètic per sectors ha canviat considerablement en els darrers anys.

Com a conseqüència de la crisi energètica dels primers anys 70, la indústria va adoptar tecnologies més eficients. Els altres sectors (el transport i els edificis) no han assolit encara el mateix grau de millora en l’aprofitament energètic. Al sector del transport, tot i que ara els vehicles consumeixen menys, l’augment del nombre de vehicles i de la mobilitat han fet créixer les estadístiques globals. Anàlogament, el grau de confort que s’exigeix actualment als edificis és molt superior que fa uns anys, cosa que provoca un increment del consum d’energia als edificis.

consum_energia.gif (14186 bytes)

Per reduir el consum d’energia als edificis, és fonamental dissenyar i desenvolupar nous conceptes arquitectònics i noves tecnologies que permetin casar el confort a què aspirem i la reducció de la demanda energètica. A més, cal adaptar els models arquitectònics a les condicions climàtiques de cada emplaçament.
L’aplicació d’energies renovables als edificis representa un pas més endavant, ja que els edificis no només estalvien energia sinó que fins i tot en produeixen (en forma de calor i electricitat) sense contaminar el medi ambient i a partir de fonts inesgotables.

La tradicional contradicció entre el confort (que representa una gran demanda energètica) i el respecte al medi ambient ha desaparegut gràcies a les noves tecnologies que utilitzen els recursos renovables i que permeten, avui, construir una nova generació d’edificis sostenibles.