La geotèrmia

La geotèrmia és la calor de la Terra. Aquesta energia prové d’una dinàmica interna del planeta, que la concentra en llocs molt concrets, on el flux calorífic pot arribar a ser, per motius geològics, fins a deu o quinze vegades més elevat del normal. Degut a aquest fenomen, a profunditats de 1.000-2.000 metres es poden assolir temperatures de 200-400 ºC, quan les normals serien de 40-80 ºC. Catalunya, com ho demostren les nombroses instal·lacions termals existents, presenta unes perspectives geotèrmiques bastant favorables. Els principals focus geotèrmics aptes per a l’aprofitament energètic estan concentrats en les zones de Reus-Valls, Vallès-Penedès, la Selva, Olot, Empordà i, possiblement, la Cerdanya, sense menysprear certs punts dels Pirineus, com la Vall d’Aran i les rodalies del massís de la Madaleta.

grafic_1_geotermica.gif (7228 bytes)

A partir dels 100-150 ºC el vapor obtingut és capaç de moure un grup turbo-alternador i generar electricitat mentre que en aqüífers amb temperatures inferiors, en els quals la producció és al cent per cent d’aigua calenta, les aplicacions usuals són de tipus industrial, agrícola o per a la calefacció d’habitatges.
De vegades, un cop utilitzat el seu contingut calorífic, s’injecta fred al mateix aqüífer, a una distància del pou de producció que es calcula prèviament. D’aquesta manera s’obtenen dos avantatges: preservar l’entorn ambiental i mantenir la recàrrega i la pressió del magatzem subterrani.

Els altres recursos renovables provenen del sol, el vent, l’aigua en moviment i la biomassa.

  grafic_2_geotermica.gif (16207 bytes)