Moviments relatius de la Terra respecte el Sol

L’acció del Sol sobre la Terra no es pot entendre sense conèixer els moviments de translació i rotació d’aquesta última. El moviment de translació al voltant del Sol (gràfic 1) descriu una òrbita el·líptica que la Terra triga una any en completar, i configura un pla (el pla de la eclíptica) que forma un angle d’aproximadament 23º 27’ amb el pla equatorial.
El moviment de rotació (gràfic 2), per la seva part, el realitza al voltant del seu eix N-S i dóna lloc als dies i les nits. De la combinació d’aquests moviments resulta el moviment aparent del Sol vist des de la superfície terrestre. Degut a això i a la forma esfèrica de la Terra, la insolació de la superfície terrestre no és uniforme. Les zones irradiades perpendicularment s’escalfen més que les irradiades obliquament, originant un gradient de temperatures que s’estén des de l’equador fins als pols.
Per tal de definir amb precisió la posició del Sol en cada instant respecte a un observador hipotètic que es trobés immòbil en un pla horitzontal, s’utilitzen dues coordenades, l’altura solar (h) i l’azimut solar (A). L’altura és l’angle que formen els raigs solars sobre la superfície horitzontal. L’azimut és l’angle de gir del Sol, mesurat mitjançant la projecció del raig sobre el pla horitzontal i prenent com a origen el Sud.

moviments_relatius_terra_grafic1.gif (14673 bytes)

Tornar a:El Sol