Elements de connexió a la xarxa elèctrica

Les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a xarxa, d’acord amb la normativa vigent, han d’incorporar una sèrie d’elements (alguns d’ells s’incorporen directament a l’inversor) que assegurin la seguretat, tant per les persones com per mantenir el nivell de qualitat de la xarxa elèctrica.

Així, s’han de discriminar els diferents estats del camp col·lector per interrompre o reprendre el subministrament a la xarxa, i s’ha de realitzar un control de fase per adequar el corrent altern produït pels mòduls a la fase de l’energia de la xarxa.
A més, han d’existir interruptors automàtics i manuals que assegurin la desconnexió de la instal·lació en el cas d’una avaria a la xarxa elèctrica convencional.

D’altra banda, calen comptadors en dos sentits: de l’energia elèctrica produïda pels mòduls i venuda a la xarxa elèctrica, i de l’energia elèctrica comprada a la xarxa pel consum propi de l’edifici.

Tornar a:Els components dels sistemes fotovoltaics