Elements fotovoltaics integrats als edificis

En els casos de centrals integrades en edificis, que podrien anomenar-se més aviat edificis fotovoltaics, els components solars s’integren o se superposen en general a les façanes i a les teulades, aprofitant la radiació solar que normalment incideix sobre aquestes superfícies. L’objectiu pot ser tant realitzar un sistema autònom com reduir la dependència elèctrica de l’exterior, així com rendibilitzar la instal·lació amb el subministrament que es fa a la xarxa de la totalitat de la producció o, en el seu cas, dels excedents no consumits.

Les plaques que s’integren en els edificis són normalment estandarditzades. Una qüestió important des del punt de vista de la activitat de l’arquitecte és la consideració o integració d’aquests sistemes des de l'inici del projecte. Amb aquesta mateixa preocupació, algunes empreses han desenvolupat mòduls especials que poden arribar a substituir elements tradicionals de l’arquitectura; com ara són : les teules solars, els murs cortina fotovoltaics ventilats, els elements fotovoltaics d’ombra.

En aquest sentit, resulta interessant considerar que es produeix un abaratiment de la despesa necessària per realitzar una instal·lació solar quan un element fotovoltaic substitueix un altre de l’arquitectura tradicional. Naturalment, l’estalvi és relatiu al cost estimat de l’element a substituir, així com a la seva vida útil. Les condicions de pendent de la coberta i les possibilitats de realització d’unions especials és variable i depèn de cada producte i fabricant, havent-se de realitzar acuradament la tria del producte en funció de les característiques del projecte. S’ha de tenir en compte, d’altra banda, la bona orientació de cobertes o de façanes per a la captació de la radiació solar. Aquest fet planteja la necessitat de considerar la inclusió de sistemes fotovoltaics, ja des del plantejament inicial del projecte, donat que és molt més dificultós integrar-los un cop realitzat l'edifici.

Tornar a: sistemes autònoms.
Tornar a : Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica.
 
Debis Tower
Renzo Piano