1. HABITATGES

Central solar fotovoltaica de Llaberia. 1997
Lloc: Tivissa (Mora d'Ebre)
Nombre d'habitatges: 47
Potència instal·lada: 18 kWp
Sistema d'acumulació: tensió total de 120V i una capacitat de descàrrega de 2.500 Ah
Instal·lació: Aplicacions Técnicas de la Energía, S.A. (ATERSA)

Subministrament d'energia a 35 masies.1989
Lloc: diversos municipis del Solsonès i el Berguedà
Potència instal·lada: nivell d'electrificació mitjà (480 Wp)
nivell d'electrificació mínim (160 Wp)
Instal·lació: Trama Tecnoambiental, S.L.

Programa d'electrificació rural fotovoltaica. 1994
Lloc: 65 emplaçaments de la comarca de la Garrotxa
Potència unitària instal·lada: entre 400 i 1.800 Wp
Potència total instal·lada: 51 kWp
Instal·lació: Trama Tecnoambiental, S.L.

Electrificació de la Masia El Pujol
Lloc: Naves. Lleida.
Número de mòduls fotovoltaics: 18
Potència instal·lada: 720 Wp
Capacitat d'acumulació: 560 Ah a 24V.
Instal·lació: Trama Tecnoambiental, S.L.


2. SECTOR TURÍSTIC

Instal·lació fotovoltaica en un alberg de muntanya. 1993
Lloc: Refugi d'Amitges. Parc Nacional d'Aigües Tortes - Sant Maurici.
Potència instal·lada: 892 Wp
Capacitat d'acumulació: 345 Ah a 48V.
Instal·lació: Trama Tecnoambiental, S.L.

3. EQUIPAMENTS CULTURALS

Biblioteca "Pompeu Fabra". 1992
Lloc: Mataró (Maresme)
Superfície de captació: 603 m2
Potència màxima instal·lada: 53 kWp
Instal·lació: T.F.M. Teulades i Façanes Multifuncionals

Edifici Nexus de la UPC
Lloc: Barcelona
Superfície de captació: 48 m2
Potència instal·lada: 5.096 Wp
Instal·lació: T.F.M. Teulades i Façanes Multifuncionals

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. mNACTEC.
Lloc: Terrassa
Potència instal·lada: 39,7 kWp
Instal·lació: T.F.M. Teulades i Façanes Multifuncionals

Cementiri a Sant Feliu de Llobregat
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Potència instal·lada: 4,7 kWp


4. OFICINES

Ajuntament de Barcelona ("edifici nou")
Lloc: Barcelona
Potència instal·lada: 39,5 kWp
Instal·lació: T.F.M. Teulades i Façanes Multifuncionals

EDIFICI "EUROCENTER"
Lloc: Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Potència instal·lada: 2 kWp
Instal·lació: T.F.M. Teulades i Façanes Multifuncionals


5. ESCOLES

CEIP "CAN FALGUERA"
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Instal·lació solar tèrmica (A.C.S.) y fotovoltaica connectada a la xarxa.
Potència instal·lada: 3,4 kWp
Instal·lació: T.F.M. Teulades i Façanes Multifuncionals

 

Més informació:
http://www.icaen.es/icaendee/proj/ciprd.htm

 


Font: ICAEN


Font: ICAEN


Font: ICAEN

 

 


Font: ICAEN


Font: T.F.M.


Font: T.F.M.


Font: T.F.M.


Font: T.F.M.


Font: T.F.M.