FV-E2
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, Gandesa (Terra Alta)
instal·lació fotovoltaica
-eòlica autònoma

Dades identificatives.

 • Localització: allunyat de la xarxa
 • Ocupació: 4 / 5 persones.
 • Utilització: tot l’any.
 • Demanda energètica considerada: electrificació mínima de l’habitatge.
 • Consums:
Watts Temps/dia
( hores )
Consum/dia
( Wh )
Punts de llum (10 de 10w)
Nevera amb congelador
Rentadora bitèrmica
( 0.150 kWh per cicle )
Bomba d'aigua
Televisor
Ordinador, equips de so, ...
100
 
 
 
150
50
200
2
24
 
 
1
4
1
200
1.200
 
100
150
200
200
 • Consum de referència diari:
  (rendiment global estimat de la instal·lació, 0.8)
2,5 kWh / dia
 • Notes: tots els punts de llum amb làmpades de baix consum ( tipus PLC ). Nevera amb classificació energètica lletra A. Rentadora bitèrmica, classificació energètica mínima B, consums només del motor, l’aigua escalfada per captadors solars amb recolzament d’un escalfador de gas. Tots els equips seran del tipus "sense consum" quan estiguin apagats.
 

 

Dades generals de la instal·lació solar fotovoltaica proposada.

 • Camp de captació,
  • Superfície: 4,35 m2 ( 5 mòduls de 1,316 x 0,66 m ).
  • Orientació: Sud
  • Inclinació: 45º
  • Potència: 550 Watts-pic, 24 volts de tensió.
  • Pes: 9 kg /mòdul FV
 • Aerogenerador,
  • Alçada: 10-15 metres
  • Diàmetre de les pales:1,15 metres.
  • Velocitat d’engegada: 11 km / h (3 m / s)
  • Potència nominal: 400W a 12,5 m / s., 24 volts de tensió.
 • Bateries,
  • 12 unitats A-600 solar, OPzV 960Ah C 100, 24V.
  • Mides totals: llargària 2,3 m, amplada 0,45 m, alt 0,7 m.
  • Pes total: 850 Kg.
 • Regulador: tipus sèrie, 24V 30A
 • Inversor: 24Vcc / 220Vca 1500W.
 • Accessoris: cablejat, estructures, proteccions, etc.

 

Esquema de la instal·lació.

Fv-e2e~1.jpg (51571 bytes)

 

Balanç energètic.

 • Necessitats energètiques:
 • Producció energètica del sistema fotovoltaic:
 • Producció energètica del sistema eòlic:

 

2,5 kWh / dia ( 913 kWh / any ).
600 kWh / any
680 kWh / any

Valoració i viabilitat de la instal·lació.

 • Cost:
  Mòduls fotovoltaics:
  Aerogeneradors
  Bateries:

  Regulador:
  Inversor:
  Estructures, accessoris,muntatge, altres.
  Total:

 


3966,68 €
961,62 €
3005,06 €
240,40 €
1202,02 €
2404,05 €
11779,84 € ( I.V.A. no inclòs ).
 • Subvencions
 • Energia final no renovable estalviada:913 kWh / any.
 • Reducció anual de les emissions de CO2 : 150 Kg.
 • Manteniment:
  • Neteja dels mòduls i inspeccions visuals per part de l’usuari.
  • Manteniment especialitzat: 90,15 € / any.
 • Vida útil de la instal·lació:
  Mòduls FV i aerogeneradors: més de 25 anys; bateries: 15 / 20 anys.

 

Altres.

 • Principals Normatives aplicables,
  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries.
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació.

 

Comentaris.

Aquest tipus d’instal·lacions són econòmicament més viables quan, degut a la distància de l’indret considerat respecte a la xarxa de distribució elèctrica, es requeriria per a la seva electrificació una línia d’alta tensió amb el seu transformador corresponent (aproximadament 1Km. de distància).

Fotografia d'una instal·lació tipus:

Fv2_foto.jpg (161616 bytes)

Actualització: Desembre 2002

Enrera