FV3
HABITATGE UNIFAMILIAR, Àrea metropolitana de Barcelona
instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa

Dades identificatives.

 • Ocupació: 4 / 5 persones.
 • Utilització: tot l’any.
 • Objectiu: producció d’electricitat per a ús propi o venda.
 • Consums elèctric diari de l'habitatge: 5 - 6 kWh / dia

 • Serveis: forn, nevera, renta roba, renta vaixelles, assecadora, TV, ordinador, enllumenat, altres.

 • Notes:
  L’ús de captadors solars per al preescalfament d’ACS i d’electrodomèstics bitèrmics, de làmpades i electrodomèstics de baix consum poden rebaixar aquest consum elèctric a menys de la meitat.

 • Dades climàtiques: Atlas de radiació solar.

 

Dades generals de la instal·lació solar fotovoltaica proposada.

 • Camp de captació,
  • Superfície: 9,54m2 ( 5 mòduls de 1,2 x 0,53 m ).
  • Orientació: Sud
  • Inclinació: 40º
  • Potència: 1.125 Watts-pic, 36volts de tensió.
  • Pes: 8,5kg /mòdul FV
 • Inversor: PRM 1.000 Wp
 • Accessoris: cablejat, estructures, proteccions, etc.

 

Esquema de la instal·lació.

Fv3esq~1.jpg (42999 bytes)

 

Balanç energètic.

 • Consum elèctric :
 • Producció energètica del sistema fotovoltaic:

 

2.000 kWh / any
1.300 kWh / any

Valoració i viabilitat de la instal·lació.

 • Cost:
  Mòduls fotovoltaics:
  Inversor:

  Estructures, accessoris,muntatge, altres.
  Total:

 


8113,66 €
1652,78 €
2253,80 €
12020,24 € ( I.V.A. no inclòs )
 • Subvencions
 • Energia final no renovable estalviada:1.300 kWh / any.
 • Reducció anual de les emissions de CO2 : 210 Kg.
 • Manteniment:
  • Neteja dels mòduls i inspeccions visuals per part de l’usuari.
  • Manteniment especialitzat: 60,10 € / any.
 • Vida útil de la instal·lació: més de 25 anys

 

Altres.

 • Principals Normatives aplicables,
  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries.
  Real Decret 2818/98 de 23 de desembre. BOE 30/12/98 (Producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes renovables, residuos o cogeneración).
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació.

 

Fotografia d'una instal·lació tipus:

Fv3fot~1.jpg (77105 bytes)

Actualització: Desembre 2002

Enrera