FV5
10 FANALS PER A ENLLUEMENAT PÚBLIC, Girona
instal·lació fotovoltaica

Dades identificatives.

 • Utilització: tot l’any.
 • Objectiu: producció d’electricitat per a enllumenat.
 • Consum: fins a 12 hores / dia de funcionament.

 • Dades climàtiques: Atlas de radiació solar.

 

Dades generals de la instal·lació solar fotovoltaica proposada.

 • Camp de captació per fanal,
  • Superfície: 1m2 (1 mòdul de 1,47 x 0,66 m ).
  • Orientació: Sud
  • Inclinació: 60º
  • Potència: 120 Watts-pic, 12volts de tensió.
  • Pes: 12kg ( mòdul fotovoltaic )
 • Components (conjunt integrat en el fanal )
  • Suport i llumenera, segons criteris de projecte o disseny.
  • Làmpada SOX de 18W ( 12V )
  • Equips auxiliars: programadors, regulador, reactàncies, ...
  • Bateria 12V 190Ah C100, 5 dies d'autonomia.

 

Balanç energètic.

 • Necessitats energètiques (12 h. de funcionament):
 • Producció del sistema fotovoltaic:

 

270 Wh / dia (98 kWh / any)
280 Wh / dia (hivern)

Valoració i viabilitat de la instal·lació.

 • Cost de la instal·lació (10 fanals):
21084,34 € ( I.V.A. no inclòs ).
 • Subvencions
 • Energia final no renovable estalviada:98 kWh / any.
 • Reducció anual de les emissions de CO2 : 16 Kg/ any.
 • Manteniment:
  • Neteja dels mòduls i inspeccions visuals per part de l’usuari.
  • Manteniment especialitzat: 120,20 € / any.
 • Vida útil de la instal·lació: més de 25 anys

 

Altres.

 • Principals Normatives aplicables,
  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries.
  Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació.

 

Fotografia d'una instal·lació tipus.
Fv5fot~2.jpg (60897 bytes)

Actualització: Desembre 2002

Enrera