Els avantatges de la tecnologia fotovoltaica (FV) són evidents: utilització de recursos naturals, autòctons, abundants i gratuïts, tecnologia a l'abast, autonomia de subministrament amb un mínim de manteniment, baix impacte ambiental, absència de línies elèctriques, el seu cost no està sotmès a l'augment dels preus energètics, etc. L'electrificació amb sistemes fotovoltaics es conforma com una alternativa vàlida a les fonts de subministrament convencional.

La tecnologia FV transforma directament la radiació solar en electricitat sent l’efecte fotoelèctric el fonament de la conversió fotovoltaica. . L’element fonamental d’aquests sistemes és la cèl·lula solar. Tot i que gairebé totes són del mateix material bàsic (el silici, monocristal·lí, policristal·lí o amorf), les diverses tecnologies ofereixen cèl·lules amb característiques tècniques, formals i d’aspecte diverses.

La potència que proporcionen els sistemes fotovoltaics està en funció de la radiació solar rebuda i de la temperatura de les cèl·lules. En aquest sentit, la seva potència nominal es mesura en watts pic (Wp), que és la potència que pot proporcionar la cèl·lula amb una intensitat de radiació constant de 1000W/m2 i a una temperatura de cèl·lula de 25ºC.

Els components dels sistemes fotovoltaics.

  5.gif (18903 bytes)