Sistemes actius de mitjana i alta temperatura

La tecnologia de mitjana temperatura, que assoleix valors entre 100 ºC i 250 ºC, s’utilitza en la producció de vapor per a processos industrials i en la generació d’energia elèctrica. La concentració de la radiació solar es realitza mitjançant un mirall cilíndric-parabòlic que reflecteix tota la radiació rebuda sobre un tub de vidre disposat al llarg de la línia focal del mirall i que conté la superfície absorbent en contacte amb el fluid caloportador. Normalment el seguiment del sol es realitza mitjançant un sol eix, N-S o E-O. 

Els sistemes solars tèrmics d’alta temperatura es troben en fase experimental i fan referència a grans instal·lacions (centrals termosolars), fonamentalment de producció d’energia elèctrica, que requereixen temperatures superiors als 250 ºC i que poden en arribar a assolir els 2.000 ºC. És necessària una gran concentració de la radiació solar i, per tant, realitzen un seguiment del sol (mitjançant mecanismes amb dos eixos) per tal de fer-la incidir, per reflexió, sobre un àrea molt reduïda. És important el sistema de concentració emprat, normalment amb miralls parabòlics que concentren la radiació en un receptor on s’escalfa el fluid o amb un camp de miralls (heliòstats) que reflecteixen la radiació sobre una caldera independent, situada en una torre central. 


Tornar a: Conceptes i Aplicacions
 
Font: ICAEN