Terra radiant

Es tracta del tipus d’emissor més adequat i més recomanable per a l’energia solar. Pot suposar un estalvi energètic d’un 15% a un 20% en habitatges i fins d’un 30% en hotels. És, alhora, un tipus de calefacció que dóna unes condicions de confort molt bones per a tot tipus de local, al mateix temps que és especialment indicat per a grans espais de sostres alts, tradicionalment difícils d’escalfar. És un sistema molt adient per aconseguir una distribució uniforme de la calor.

Es basa en la circulació d’aigua per una instal·lació tubular realitzada per sota del paviment, la temperatura de la qual sol oscil·lar entre els 28 ºC i els 40 ºC. La temperatura del terra queda, així, limitada a prop dels 25 - 30 ºC. S’ha de considerar també la contribució de la capacitat d’emmagatzematge de la calor al terra; en aquest sentit és recomanable un material d’elevada inèrcia tèrmica, com el terrazzo, especialment en els casos en els que es doni una ocupació continua del local. El fet de comptar amb una instal·lació de calefacció solar tèrmica, que no implica despesa energètica de consum, permet tenir l’habitatge o el local sempre en bones condicions de confort, àdhuc en el cas de períodes de baixa ocupació. Tanmateix, en els terres radiants amb un sistema energètic convencional i previsió d’ús discontinu, podria ser recomanable una inèrcia tèrmica baixa del paviment, donat que és necessari un escalfament ràpid del local.

terra_radiant_grafic1.gif (48268 bytes)

Els altres sistemes d’emissió de calor a baixa temperatura:
Radiadors sobredimensionats
Fan-coils

Tornar a: Calefacció

  terr_rad.GIF (31872 bytes)
Font: REHAU