Captadors solars d’aire

Aquest és un altre tipus de col·lectors solars per a aplicacions de baixa temperatura, l’estructura del qual és similar a la dels captadors plans d’aigua. La secció del tub, però, és més gran degut a que el fluid a escalfar no és aigua sinó aire. La seva aplicació fonamental és en instal·lacions de calefacció solar per aire, on la pròpia massa de l’edifici o bé un dipòsit omplert de material amb alta inèrcia tèrmica poden servir d’element d’emmagatzematge.

Aquest tipus de captador és apropiat per a climes extrems i freds, donat que no té problemes de congelació ni de corrosió si l’aire és sec. Un altre avantatge és que no necessita dispositius de bescanvi de calor entre els circuits. Tot i així, presenta certs desavantatges respecte els captadors solars d’aigua, com és la menor transferència tèrmica entre la placa absorbent i l’aire. En conseqüència, per transportar una determinada quantitat d’energia es requereix un cabal d’aire molt elevat i, per tant, uns conductes i uns dipòsits d’emmagatzematge de grans dimensions.

captadors_solars_aire.gif (27892 bytes)

Tornar a: Els captadors solars