Circuits oberts per aplicacions a baixa temperatura

Com ja s’ha comentat, en aquest tipus de sistema l’aigua que circula pels col·lectors solars és utilitzada directament per al consum. És a dir, només hi ha un circuit de circulació de fluid.
Els sistemes de circuit obert són més senzills i per tant més econòmics que els tancats, doncs no necessiten bescanviador de calor entre circuits. D’altra banda, solen presentar un major rendiment energètic i el seu manteniment és molt simple. Es poden utilitzar en la producció d’aigua calenta sanitària i en l’escalfament d’aigua de piscines descobertes.
Tanmateix poden presentar alguns inconvenients, depenent de les condicions ambientals i de la qualitat de l’aigua emprada, com el perill d’incrustacions i obturacions degudes a aquesta última i el perill de gelades. En no ser possible afegir-hi anticongelant, és necessari buidar el circuit en èpoques molt fredes per evitar danys a la instal·lació. Per aquesta raó, les instal·lacions de circuit obert només es poden utilitzar en llocs on no es produeixen gelades durant l’any o en instal·lacions que només funcionin a l’estiu. Cal mencionar un tipus de sistema que, per la seva senzillesa, s’ha implementat sovint en les edificacions. Es tracta dels equips compactes per a aplicacions d’aigua calenta sanitària. Normalment incorporen una bomba d’impulsió del fluid, tot i que hi ha la possibilitat de suprimir-la, en aprofitar l’anomenat efecte termosifó.

circuits_oberts.gif (17178 bytes)

L’altre tipus: els circuits tancats

Tornar a: La Tecnologia