Equips compactes per ACS

Són sistemes molt senzills que porten incorporats en un mínim kit de muntatge, tots els elements necessaris pel seu funcionament. En un mateix volum s’inclou el subsistema de captació (de 2 a 8 m2) i el d’acumulació (de 150 a 300 l). Per a la seva instal·lació només és necessària una presa elèctrica (per a la bomba d’impulsió) i els conductes d’entrada i sortida de l’aigua calenta sanitària. La seva facilitat de col·locació ha permès la seva proliferació, malgrat que la seva integració a l’arquitectura sol ser deficient. De vegades es fa servir l’efecte del termosifó per tal d’evitar la col·locació de bombes d’impulsió

Tornar a: Circuits oberts