T1
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, Salou
producció d'aigua calenta sanitària (ACS)

 

Dades identificatives
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Ocupació: 4 persones
 • Utilització: Tot l'any
 • Energia convencional: Electricitat
 • Demanda energètica considerada: Producció d'aigua calenta sanitària
 • Sistema convencional emprat: Dipòsit amb resistència elèctrica
 • Rendiment del sistema convencional: 95%
 • Dades climàtiques: Tarragona ( Atlas de radiació solar )
 • Temperatura de consum de l'aigua calenta: 45ºC
 • Consum d'aigua calenta sanitària: 150 litres/dia. 55 m3/any

 

 Dades generals de la instal·lació solar proposada
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Camp de captació.
     Tipus de captador: Pla amb coberta de vidre
     Superfície: 2 m²
     Orientació: Sud
     Inclinació: 45º
 • Volum d'acumulació solar: 150 litres
 • Sistema de regulació: Termòstat diferencial
 • Líquid del circuit primari: Aigua amb anticongelant

Possible esquema de la instal·lació solar
esquema1.gif (4543 bytes)

 

 Balanç energètic
the_pixel.gif (47 bytes)
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Necessitats energètiques d'aigua calenta sanitària:
  1.718 kWh/any
   
 • Producció energètica del sistema solar:
  988 kWh/any
   
 • Fracció solar total anual: 57%
the_pixel.gif (47 bytes) esquema2.gif (3793 bytes)

 

 Valoració i viabilitat de la instal·lació solar
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Cost:
     Sistema de captació: 835,41 €
     Acumulació: 643,08 €
     Regulació i electricitat: 162,27 €
     Total: 1640,78 € (IVA no inclòs)
   
 • Subvencions
     
   
 • Energia no renovable estalviada: 1.040 kWh/any
 • Estalvi anual: 96,63 € /any (IVA no inclòs)
 • Reducció de les emissions de CO2: 168 kg/any
 • Manteniment: Neteja i inspeccions visuals per part de l'usuari.
 • Vida útil estimada de la instal·lació: 20 anys

 

Altres
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Principals normatives aplicables: Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios ( RITE )
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació

 

 Comentaris
the_pixel.gif (47 bytes)

Com a alternativa a la instal·lació solar proposada, existeixen al mercat equips compactes de funcionament per termosifó (es a dir, sense bomba de circulació), especialment indicats per instal·lacions en habitatges unifamiliars. Aquests equips inclouen els captadors solars i el dipòsit d'acumulació en un únic conjunt, la qual cosa simplifica els treballs d'instal·lació i redueix el seu cost final. El principal inconvenient dels equips compactes és el seu impacte visual.

 

 Fotografia d'una instal·lació tipus
the_pixel.gif (47 bytes)

ksh 302he en corse.gif (39657 bytes)

 

Actualització : Desembre 2002

Enrera