T6
HOTEL, Barcelona
producció d'aigua calenta sanitària (ACS)

 

Dades identificatives
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Categoria: 4 estrelles
 • Llits: 200
 • Percentatge d’ocupació: 80 % durant tot l’any
 • Altres característiques:
     Totes les habitacions amb bany
     Restaurant
     Bar
     Servei de bugaderia
 • Energia convencional: Gas Natural – Tarifa C3
 • Demanda energètica considerada : Producció d’aigua calenta sanitària
 • Sistema convencional emprat : Calderes i acumulació d’aigua calenta
 • Rendiment del sistema convencional: 70%
 • Dades climàtiques: Barcelona (Atlas de radiació solar)
 • Temperatura de consum de l’aigua calenta: 45ºC
 • Consum d’aigua calenta sanitària: 3 800 m³ / any (65 litres/persona/dia)

 

 Dades generals de la instal·lació solar proposada
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Camp de captació.
     Tipus de captador: Pla amb coberta de vidre
     Superfície: 130 m²
     Orientació: Sud.
     Inclinació: 45º
 • Acumulació.
     Volum total: 10.000 litres.
     Dos dipòsits de 5.000 litres
     Connexió: Sèrie
 • Bescanviador: Plaques
 • Sistema de regulació: Sonda de insolació i termòstat diferencial
 • Líquid del circuit primari: Aigua amb anticongelant
 • Monitorització: Sistema de telecontrol

 

Possible esquema de la instal·lació solar
esquema1.gif (9418 bytes)

 

 Balanç energètic
the_pixel.gif (47 bytes)
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Necessitats energètiques d’aigua calenta sanitària:
  126.038 kWh/any
   
 • Producció energètica del sistema solar:
  85.764 kWh/any
   
 • Fracció solar total anual: 68%
the_pixel.gif (47 bytes) esquema2.gif (4208 bytes)

 

 Valoració i viabilitat de la instal·lació solar
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Cost:
     
  Captació: 42293,22 €
     Acumulació-bescanvi: 12689,36 €
     Electricitat i regulació: 1262,13 €
     Monitorització: 3185,36 €
     Total: 59422,07 € (IVA no inclòs)
   
 • Subvencions
   
 • Energia no renovable estalviada: 122.520 kWh/any
 • Estalvi anual: 2343,95 € /any (IVA no inclòs)
 • Reducció de les emissions de CO2: 19,6 Tones/any
 • Manteniment:
     Neteja i inspeccions visuals per part de l'usuari.
     
  Manteniment especialitzat i seguiment por telecontrol: 937,58 € /any
 • Vida útil estimada de la instal·lació: 20 anys

 

Altres
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Principals Normatives:
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació
 • Garanties opcionals: Garantía de Resultats Solars (GRS)
     Producció solar garantida: 68.611 kWh/any (80%)

 

 Fotografia d'una instal·lació tipus
the_pixel.gif (47 bytes)

topacio-gral.gif (51064 bytes)

 

Actualització : Desembre 2002

Enrera