El mercat de la Unió Europea

Les aplicacions comercials de l’energia solar tèrmica van començar a la Comunitat Europea a mitjans dels anys setanta, com a resultat de la primera crisi energètica. El 1980, el parc de captadors solars instal·lats era de 300.000 m2. El creixement dels anys següents ha estat el més important fins ara, de tal manera que l’any 1994 es comptabilitzaven 5,6 milions de m2, amb una producció de 200.000 TEP/any.
Segons un estudi de la Federació Europea de la Indústria Solar (ESIF), el mercat de captadors solars a la Unió Europea augmenta actualment prop d’un 20% de mitjana anual. És d’esperar un creixement superior durant els anys vinents, pensant que el parc de captadors solars a la Comunitat està previst que arribi als 30 milions de m2 l’any 2005. Els països amb més tradició i on encara es concentra en bona mesura la major part d’aquest mercat son Grècia, què gaudeix de gairebé la meitat de la superfície de captadors instal·lats, Alemanya, Àustria, Dinamarca, França, Itàlia i Suïssa.
El mercat espanyol i català es troben ara per ara lluny d’aquests darrers pel que fa a la quantitat de m2 instal·lats, malgrat les grans possibilitats que té per al desenvolupament de l’energia solar.

Tornar a: El mercat de l'energia solar tèrmica
Tornar a: Costos i dimensionament

sol_term.jpg (120527 bytes)

superficie_captadors.gif (16314 bytes)