altener1.gif (2677 bytes)

 

El Consell de Ministres de la Comunitat Europea aprovà el Programa ALTENER (Direcció General XVII, Direcció d’Energia) el 13 de setembre de 1993. La intenció d’aquest programa, dedicat al foment de les energies renovables, és aconseguir una reducció d’emissions de 180 milions de tones de diòxid de carbó per a l’any 2005. En aquest sentit, es considera necessari assolir els següents objectius: un increment substancial de l’aportació de les energies renovables a la cobertura de la demanda total d’energia, passant del 4% en 1991 al 8% en l’any 2005; triplicar en el mateix període la producció d’electricitat mitjançant energies renovables, així com assolir per als biocarburants una cota del 5% del consum total dels vehicles de motor d’explosió. El programa ALTENER dóna suport econòmic a accions de diferent tipus, promogudes tant per entitats privades com públiques, instituts, autoritats regionals i locals, universitats, etc.

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Oficina Consultora Tècnica de la Demarcació de Barcelona del COAC i amb la col·laboració de l’Ordre des Architectes du Languedoc-Roussillon, l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya i l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement, s’ha posat en marxa un projecte en el marc d’aquest programa europeu. S’ha realitzat, així mateix, amb el suport de l’Àrea de Relacions Internacionals, de Coacnet i de l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert.