segones.GIF (14736 bytes)
ARQUITECTURA, PAISATGE I PRODUCCIÓ D'ENERGIA
 

Moderador:
Jordi Farrando
Vocal de Relacions Internacionals del COAC

Lodewigk Baljon
Paisatgista
Aerogeneradors al paisatge holandès

Albert de Pineda
Arquitecte
Residència de la 3ª edat amb instal·lació solar tèrmica per a ACS a Puigcerdà (Girona)

Isidre Viñas
Arquitecte municipal
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Escola amb instal·lació fotovoltaica i solar tèrmica per a ACS a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Uwe Kiessler
Arquitecte
Centre Tecnològic a Gelsenkirchen Park (Alemanya)
Aprofitament solar passiu i instal·lació fotovoltaica

Françoise H. Jourda
Arquitecte
Centre de Formació Professional a Herne-Sodinge (Alemanya)
Aprofitament solar passiu i instal·lació fotovoltaica

Tornar a SIMPOSI