simposi_home.gif (39304 bytes)
 

Al simposi es realitzà una introducció a les diferents tecnologies associades a les fonts d’energia renovables i s’analitzaren tant actuacions de caire global a les ciutats com projectes d’arquitectura i experiències puntuals en edificis. Finalitzà amb una taula rodona en la qual es discutiren les possibilitats reals d’implantació d’energies renovables a les ciutats del proper mil·leni i en especial a la Barcelona del 2004. Es prenia com a referent i punt de partida per al debat la realització del Fòrum Universal de les Cultures, esdeveniment d’àmbit mundial que serà acollit per la ciutat de Barcelona el 2004, consistent en la realització de debats, congressos i exhibicions temàtiques. Les idees o temes bàsics són la diversitat cultural, les condicions de la pau i el desenvolupament sostenible. Al simposi es tractava de veure, en definitiva, com uns determinats criteris i un plantejament fonamentat en la sostenibilitat poden condicionar de forma positiva el tarannà de l’arquitecte i l’urbanista, així com algunes premisses de l’arquitectura contemporània, que comença a plantejar les possibilitats d’entendre l’edifici i la ciutat no només com a consumidors sinó també com a productors d’energia.

L’acte d’obertura va ser a càrrec de Joan Carles Cardenal, Vice-degà del COAC. Es realitzaren, a aquesta sessió inaugural, les presentacions per part de representants de les institucions involucrades: Albert Mitjà ( Director General d’Energia i Mines i de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya), Patrice Génet (President de l’Ordre des Architectes du Languedoc-Roussillon), Laurent Pradalié (Director de l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement) i Mercé Badal (Vocal Director de l’Exercici Professional i Logística, Demarcació de Barcelona del COAC).

Presentacions institucionals
Jesús Alonso
Patrice Génet
Albert Mitjà
Laurent Pradalié

Ponències


Introducció a les tecnologies
Eduardo Oistrach
Oscar Aceves
Miquel Miró
Jordi Parés


Actuacions a escala urbana
Miguel Ruano
Gonzalo Bobillo
E. Miguel Mitre
Iñaki Castillo


Arquitectura, paisatge i producció d'energia
Lodewigk Baljon
Albert de Pineda
Isidre Viñas
Uwe Kiessler
Françoise H. Jourda


Projecte urbà per al Fòrum Universal de les Cultures, Barcelona 2004
J. Antoni Acebillo
Mariàngels Pérez-Latorre

Taula Rodona: La planificació energètica i la implantació de les EERR a les ciutats
Francesc de P. Labastida
Juanjo Escobar
Mariàngels Pérez-Latorre
Salvador Rueda
Miguel Ruano
Aleksandar Ivancic

Crèdits