Mostres d'Arquitectura de Catalunya
BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
Barcelona

PRESENTACIÓ
Indicar la modalitat a la que s'inscriu l'obra *
Qui presenta l'obra
*
*
AUTORÍA
Arquitectes autors

*

(1) * (2) (3) (4)
13x18cm (JPEG 300dpi)
  Apaisada en alta
800x560px (JPEG 72dpi)
  Apaisada en baixa

Altres tècnics/col·laboradors
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Contractista

Promotor
OBRA
MM/AA. Per exemple: 01/09 *
Nom i tipus de l'obra
*
*
Localització

N E *


Documentació a presentar
A* Fotografies segons l'ordre de preferència en la seva aparició, i en dos formats de definició.

13x18cm (JPEG 300dpi) apaisada   800x560px (JPEG 72dpi) apaisada
 1ra
 2ona
 3ra
 4a
 5a
B* Plànols segons l'ordre de preferència en la seva aparició.

  DIN A4 HORITZONTAL (PDF Alta Definició)
1er   Situació
2on  
3er  
4t  
5  
Condicions de presentació dels plànols:
- Imatges apaisades.
- Comprovar la bona col·locació horitzontal de totes les imatges, des de previsualització.

- No poden portar cap text, símbol, logotip ni referència que identifiquin els autors.
- Només s'accepta una imatge per plànol presentat. S'evitarà que un mateix DIN A4 inclogui varies imatges (com mosaics o altres), ja que cal tenir en compte que la mesura final que tindran les imatges que puguin ser publicades en paper o panell no seran més grans que els formats estàndard 13x18cm, aproximadament.


Català (màxim 1.000 caracters). caràcters restants.

Castellà (màxim 1.000 caracters). caràcters restants.

Anglès (màxim 1.000 caracters). caràcters restants.


Sobre el contingut del video:

La convocatòria invita a introduïir videos de caire didàctic que constitueixin un bon exemple de com es pot descriure i explicar l'arquitectura i l'urbanisme a qui no la coneix.
El llenguatje i la terminologia emprats hauràn de ser adients al públic a qui és vol dirigir.

Fotògrafs *
 

Els camps marcats amb * són obligatioris

PAGAMENT

Drets d'inscripció 30€

Primera obra?: Si No

He llegit i accepto l'advertiment legal, l'autorització iles bases (necessari per enviar)

Comprova que les dades siguin correctes abans d'enviar-les.