Selecció d'una proposta integral arquitectònica, artística i cultural per a la adaptació del conjunt de l'espai de la nau central de l'esglèsia de la Pietat de la ciutat de Vic a nous usos i activitats, plantejats en el mateix concurs.


.arquitecte
Rodrigo Prats San Roman

emplaçament
alçat
alçat
secció longitudinal
secció transversal
debats, concerts, audicions
vista
maqueta de l'escola Massana
vista
model
model
model
tornar