Concurs d'idees restringit per a l'ampliació i reforma de la Seu del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona.


.arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel

situació i planta soterrani -2
planta soterrani -1
planta pati
planta primera
planta segona
planta tercera
seccions
seccions i dibuix
dibuix
dibuix
vista
vista
tornar