Concurs d'idees retringit per a l'ampliació i reforma de la Seu del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona.


.arquitectes
Fuses-Viader. Arquitectes

emplaçament
planta baixa
planta primera
planta segona
planta tercera
planta quarta
planta cinquena
planta coberta
seccions
maqueta
vista pati i interior
vista escala
tornar