Concurs d'idees restringit per a l'ampliació i reforma de la Seu del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona.


.arquitectes
Guillem Moliner i Eduard Callís

emplaçament
planta baixa i soterrani
planta 1
planta 2
planta 3
planta 4
seccions
seccions i maqueta
esquemes
maqueta
vistes
vista
tornar