Concurs d'idees restringit per a l'ampliació i reforma de la Seu del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona.


.arquitecte
Jordi Gracés i Brusés

emplaçament
planta baixa
planta soterrani
planta primera
planta segona
planta tercera
planta quarta
planta coberta
seccions
vistes
maqueta
vista general
tornar