Concurs d'idees restringit per a l'ampliació i reforma de la Seu del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona.


.arquitectes
Josep Llobet, Meteu Barba i Sergi Serra

emplaçament, maqueta i secció principal
planta soterrani -2
planta soterrani -1
planta baixa
planta primera
planta segona
planta tercera
planta quarta
seccions
vista
vista
maqueta
tornar