Concurs d'idees per les dependències administratives de la Generalitat de
Catalunya a l'actual Hospital Santa Caterina de Girona


.arquitectes
Oriol Bohigas, Josep Martorell, David Mackay, Oriol Capdevila, Francesc Gual
tornar