Concurs d'idees per les dependències administratives de la Generalitat de
Catalunya a l'actual Hospital Santa Caterina de Girona


.arquitectes
Carles Bosch, Joan Lluís Frigola, Carlos Ferrater
tornar