Concurs d'idees per les dependències administratives de la Generalitat de
Catalunya a l'actual Hospital Santa Caterina de Girona


.arquitectes
Josep Fuses, Joan Maria Viader
tornar