Concurs internacional d'idees restringit per a la remodelació del Camp Nou, Barcelona


.arquitectes
Martínez Lapeña-Torres

situació
nivell accés
nivells -1, -2 i -3
nivells 1 i 2
nivells 3 i4
nivells 5, graderies i coberta
seccions i alçat
vista interior
vistes exterior i entrada
vista general
tornar