logo aasap
 
 
Arquitecte:
Núm. col·legiat:
Correu electrònic:
 

Desitjo inscriure'm a l'AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - AASAP

Quota d'inscripció de TRENTA-CINC EUROS
Quota anual de TRENTA-CINC EUROS
 

  La quota es carregarà contra compte bancari on estiguin domiciliades les quotes col·legials
  Tractament de les vostres dades
  Informació sobre protecció de dades personals: De conformitat amb el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest formulari, seran tractades pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostra relació amb l'agrupació AASAP, així com, si ho consentiu de forma inequívoca, per informar-vos sobre les nostres activitats i serveis. Podeu exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l'oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals adreçant-vos al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la vostra identitat, a través de correu electrònic en l'adreça dadespersonals@coac.net, indicant a la línia d'Assumpte el dret que desitgeu exercitar; o mitjançant correu ordinari remès a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona (Barcelona). Per més informació, consulteu la política de protecció de dades i aplicació del RGPD.