CercaCol·leccions

Fons col·legial

 

Fons Col·legial

Dates extremes: 1900-2010

Autoria: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Dem. Girona

Volum: 12.700 imatges, 90 projectes i 5.600 expedients administratius

Forma d'ingrés: Producció pròpia

Data d'ingrés: A partir de 1932

 

Descripció

El Fons Col·legial recull els documents administratius dels diferents departaments (visat, concursos, activitats, comptabilitat, secretaria i l'extingida oficina d'informació urbanística), i els plànols i imatges procedents d'adquisicions puntuals, a més dels generats per la mateixa vida cultural del CoAC.

Història de la custòdia

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya es funda per llei l'any 1931. Girona tindrà delegació des del 1932 i l'Arxiu Històric del Col·legi, custodia el fons col·legial de la institució des dels seus inicis. fet que permet resseguir la història de la institució a través de les diferents seus que ha ocupat a la ciutat.

Intervenció arxivística

Catalogació integral del fons i instal·lació en carpetes i capses. Indexació en la corresponent base de dades.
Programa de gestió documental del fons arxivat.