Cerca

Cerca transversal als fons revisats

La documentació custodiada per l´Arxiu de la Demarcació de Girona es pot dividir en dos grans grups. En primer lloc, l´Arxiu Col·legial, que recull els documents administratius dels diferents departaments (visat, concursos, activitats, comptabilitat, secretaria i l´extingida oficina d´informació urbanística), que permet resseguir la història de la institució des de l´any 1932. Un segon grup el constitueix l´Arxiu Històric, integrat per plànols, imatges, correspondència, etc. procedents dels fons professionals d´arquitectes que han fet donació a l´Arxiu. 

 

 En aquest apartat hi podeu consultar la documentació que custodia l’Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del COAC. Algunes de les informacions poden ser incompletes ja que estan en procés de revisió.

Si voleu restringir les cerques a un fons concret de la Demarcació de Girona, ho podeu fer a través dels apartats específics que trobareu identificats en aquesta mateixa pàgina. La documentació d’aquests fons ja ha estat revisada i la recerca pot ser transversal.

Cliqueu d'acord per a continuar o cancel·lar per consultar els fons individualment.

D'acord Cancel·lar