CercaDates

Tornar al llistat per dates | S.XV | 1 de 9   »  

Guia d'Arquitectura

 

Masia Can Guell o Montiel (Torre Bonica)

Registre: 518

 

C/ camp de les Lloses ( Pol. ind. Pla d'abastaments)

Salt - Gironès

 

S. XV - XVI

popular

 

Ús: masia agrícola / desús agrícola

Estat de conservació: bo

 

 

Descripció

Antiga masia de planta quadrangular , amb una torre adossada a un extrem. El conjunt és format per altres construccions, que juntament amb la paret de teula conformen un pati tancat. L'edifici principal és fet amb murs portants de pedra. Les cantonades i les obertures són emmarcades per carreus ben tallats, destaca els guardapols emmotllurats suportats per motius ornamentals i els ampits de les finestres, també de pedra emmotllurada. les cobertes són de teula àrab a dues vessants.

Bibliografia

BIRULÉS, Josep M. i DEL POZO, Joan Guia d'Arquitectura de Girona àrea urbana.Girona, COAC 2008 

Situació

 

Masia Can Guell o Montiel (Torre Bonica)

Anar a dalt de la pàgina Imatges