Habitatges plurifamiliars
Edifici d´habitatges

Pg. de Sant Joan, 223. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1442 / 28 :
Emplaçament, plantes, façana i secció. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de V. Ylla

C. Pujadas; Pg. Masoliver. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1442 / 32 :
Planta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Pedro Casellas Ysach

[Figueres]. ( Alt Empordà )

Documentació:
C 1445 / 52 :
Plantes baixa, pisos i fonaments
Alçat façanes i secció. Tinta sobre paper vegetal
Detalls de construcció en ferro E 1: 20. Tinta sobre paper vegetal
Còpia plànol construcció en ferro E 1: 20. Tinta sobre paper vegetal


Addició de sis pisos i planta de serveis a l´edifici propietat de Juan Almirall Mestres

C. Casanovas, 113. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1461 / 450 :
Emplaçament, façanes, plantes i secció E 1: 100. Paper vegetal
Planta baixa i façanes. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Nueva Immobiliaria Construcciones S.A.

Pg. de Sant Gervasi, 163. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1461 / 452 :
Emplaçament, plantes, façanes i secció
Detalls constructius façana
Planta distribució àtic. Paper vegetal
Estructures. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Manuel i Pedro Romaní Tarruella

C. Espanya Industrial; C. Unión. Barcelona. ( Barcelonès )

1891

Documentació:
C 1445 / 54 :
Emplaçament. Paper entelat
Plantes baixa i pisos E 1: 50. Paper entelat
Façanes i seccions E 1: 50. Paper entelat

Observacions:
Signat per Luís de Miquel y Roca


Edifici d´habitatges propietat de J. Puig Colomer

C. Muntaner. Barcelona. ( Barcelonès )

19..

Documentació:
C 1450 / 181 :
Planta fonaments reforçats
Planta baixa, pisos i ferro E 1: 50. Paper vegetal
Alçat façanes i secció E 1: 50
Alçat vestíbul entrada E 1: 20
Dibuixos decoració E 1: 20. Llapis sobre paper vegetal


Reforma d´un edifici d´habitatges propietat de J. Riu

C. Laforja, 216. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
C 1441 / 1 :
Alçat, secció, plantes baixa, pisos, golfes i porteria E 1: 50. Paper entelat
Façana i plantes estat actual. Tinta sobre paper encerat
Façana i plantes pisos reformats. Tinta sobre paper encerat
Pressupost. Croquis i esborranys


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Borrás

C. Verge de l´Ampar. Barcelona. ( Barcelonès )

1924 - 1925

Documentació:
C 1442 / 18 :
Alçat façana i secció. Tinta sobre paper entelat
Plantes baixa, pisos i terrat. Tinta i llapis sobre paper vegetal
Croquis plànols diversos. Paper vegetal


Estudi de reforma d´un pis

C. Riera Blanca, 9. Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
C 1442 / 29 :
Croquis i plànols planta. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Mariano

C. Espanya Industrial; C. Masnou. Barcelona. ( Barcelonès )

1926

Documentació:
C1441 / 8 :
Croquis alçats façanes i seccions. Llapis osbre paper dibuix
Croquis diversos

Observacions:
Avantprojecte


Reforma i ampliació d´un edifici d´habitatges propietat de F. Buatell

C. de Sants, 17. Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 1441 / 10 :
Croquis de plantes
Dibuix façana i secció a llapis


Edifici d´habitatges i reforma propietat de F. Buatell

Barcelona. ( Barcelonès )

1927

Documentació:
C 1441 / 12 :
Plantes i estructures
Façana. Croquis projecte de reforma. Llapis i color sobre paper vegetal
H 109I / 10 / 12.2 : Croquis plantes i façana E 1: 100
H 109I / 10 / 12.4 : Plantes. Tinta i color sobre paper encerat
H 109I / 10 / 12.5: Alçat façana i secció. Tinta i color sobre paper encerat
H 109I / 10 / 12.3 : Perspectiva interior del vestíbul i detalls de ferro. Tinta sobre paper vegetal
H 109I / 10 / 12.1 : Decoració interior de la botiga. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Toribio Rius Piqué (D. J. Beltran)

C. Casanovas?. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 1442 / 15 :
Alçat façana, secció, plantes baixa i pisos. Tinta sobre paper vegetal
Últim pis. Alçat i secció. Tinta sobre paper vegetal
Planta fonaments i ferro
Perspectiva interior del vestíbul


Reforma d´una edifici d´habitatges propietat de la Sra. C. buatell

C. Portbou. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 1442 / 19 :
Alçat façana i secció E 1: 50. Tinta i color sobre paper vegetal
Plantes pisos i terrat E 1: 50. Tinta i color sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Antonio Tomás Sans

C. Altafulla, 12. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 1442 / 20 :
Alegacions per la finca afectada per la nova alineació
Còpia plànols planta i secció
Croquis


Edifici d´habitatges

Pg. de Sant Joan, 225. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
H 109I / 10 / 22 : Alçat façanes i seccions E 1: 50. Paper vegetal
C 1442 / 22 :
Plantes pisos
Còpia plànol planta pisos
Distribució ferro
Sol.licitud de bonificació i contribució


Edifici d´habitatges per a Antonio Segón Farré

C. Casanovas. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 1442 / 23 :
Plantes fonaments, baixa i pisos. Tinta sobre paper vegetal
Alçat façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Detalls decoració interior del vestíbul E 1: 20. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de J. Puig Colomer

Av. Alfons XIII. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
H 109I / 10 / 24 : Alçats façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1442 / 24 :
Plantes baixa, pisos i distribució ferro. Tinta sobre paper vegetal
Detalls decoració ferro escala E 1: 10. Paper vegetal
Decoració fusta i finestres escala E 1: 10. Paper vegetal
Decoració menjador E 1: 10. Paper vegetal
Còpia plànol perspectiva interior entrada


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Buxadé

Pg. de Sant Joan. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
H 109I / 10 / 25 : Alçats façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1442 / 25 :
Plantes fonaments, baixa i pisos E 1: 50
Planta estructures de ferro


Edifici d´habitatges propietat de A. Segón Farré

C. Casanovas. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 1443 / 33 :
Plantes fonaments, baixa, pisos i estructures. Tinta sobre paper vegetal
Façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Detall coronament de la façana. Tinta sobre paper vegetal
Còpia plànols de plantes, croquis façana i secció


Edifici d´habitatges propietat d´Antoni Tomas Sans

C. Olzinelles. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 1443 / 34 :
Emplaçament, plantes baixa i pisos.Tinta sobre paper vegetal
Planta fonaments i estructures ferro. Tinta sobre paper vegetal
Croquis emplaçament. Llapis sobre paper dibuix
H 109I / 10 / 34 : Façana principal i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de G. Sempere

C. Casanovas. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 1443 / 36 :
Plantes fonaments, baixa i pisos. Tinta sobre paper vegetal
Alçat façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Distribució del ferro
Croquis emplaçament, plantes, façana i secció. Llapis sobre paper ceba
Còpia plànol planta pisos


Dos edificis d´habitatges propietat de J. Borras

Pg. de Sant Joan. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
H 109I / 10 / 37 : Alçat façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1443 / 37 :
Plantes fonaments, baixa, pisos i estructures ferro. Tinta sobre paper vegetal
Emplaçament i plantes. Còpia plànols
Croquis
Documentació


Dos edificis d´habitatges propietat de Toribio Rius

C. Muntaner, 259-261; Trav. de Gràcia. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
H 109I / 10 / 38 : Alçat façanes i seccions E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1443 / 38 :
Plànols parcel.laris i d´emplaçament
Fonaments i distribució de ferro
Plantes entresolats i pisos
Detalls constructius en pedra
Disseny i representació gràfica d´animals. Llapis sobre paper
Croquis diversos


Edifici d´habitatges propietat de Francisca Bertran Brunet

C. Guillem Tell; C. Lincoln. Barcelona. ( Barcelonès )

1930 - 1931

Documentació:
H 109I / 10 / 41 : 2 plànols alçat façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1444 / 41 :
Plantes fonaments, baixa i pisos. Paper vegetal
Croquis decoració entrada escala E 1: 20. Llapis sobre paper vegetal
Còpia reduïda de les plantes

Observacions:
Vegeu també C 1453 / 264


Edifici d´habitatges i botigues propietat de J. Foixench

Trav. de Gràcia, 187. Barcelona. ( Barcelonès )

1930

Documentació:
C 1444 / 42 :
Emplaçament. Tinta sobre paper entelat
Alçat façana, planta i secció de la botiga
Alçat façana, planta i secció de la botiga i pis
Alçat façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Plànols fonaments, planta, pisos, estructura de ferro


Edifici d´habitatges propietat de J. Puig Colomer

C. Aragó; C. Calàbria. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
H 109I / 10 / 39 : Alçat façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1443 / 39 :
Plantes baixa, pisos i estructures de ferro i fonaments. Paper vegetal
Detalls constructius de pedra i decoració
Emplaçament, façana pisos... Còpia plànol


Edifici d´habitatges propietat de I. Buxadé Solé

C. Roselló. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
C 1443 / 40 :
Còpia plànols emplaçament i plantes i façana
Croquis planta. Llapis sobre paper vegetal
Alçat façana i secció. Tinta sobre paper vegetal
Planta fonaments, baix, pisos i distribució ferro. Paper vegetal


Ampliació d´un edifici d´habitatges propietat de F. Verges Suñol

C. Vallespir; C. Valladolid. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
C 1444 / 43 :
Còpia plànol reduïda. Emplaçament, croquis façana, planta i secció
Plantes pisos i estructura de ferro. Tinta sobre paper vegetal
Alçat façana i secció. Tinta sobre paper vegetal
Croquis. Llapis sobre paper dibuix


Dos edificis d´habitatges

C. Sícilia; C. Consell de Cent. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
H 109I / 10 / 49 : Alçats façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1445 / 49 :
Emplaçament, plantes i croquis façana. Còpia plànol
Plantes fonaments, baixa, pisos i distribució ferro. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de R. Canela

C. Balmes. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
C 1445 / 50 :
Plantes fonaments, baixa, pisos i distribució ferro. Paper vegetal
Alçat façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Detalls en ferro E 1: 10. Llapis i tinta sobre paper vegetal
Seccions transversals i longitudinals del vestíbul E 1: 20. Llapis sobre paper vegetal
Còpia plànol reduïda plantes
Dibuix perspectiva interior de l´entrada
Croquis estudi de façana E 1: 100. Llapis i tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges i botigues propietat de G. Semper

C. París; C. Casanovas. Barcelona. ( Barcelonès )

1931

Documentació:
C 1445 / 51 :
H 109I / 10 / 51 : 2 plànols slçats façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1445 / 51 :
Plantes fonaments, baixa, pisos i ferros. Tinta sobre paper vegetal
Croquis estudi de la façana del C. Casanovas. Llapis i tinta sobre paper vegetal
Croquis perspectiva vestíbul entrada. Llapis sobre paper vegetal
Esborrany planta i emplaçament
Còpia plànol alçat façanes i secció amb mides a llapis


Edifici d´habitatges propietat de Dª Pilar de Gracia

C. Còrsega. Barcelona. ( Barcelonès )

1932

Documentació:
C 1445 / 56 :
Plantes fonaments, baixa i pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Croquis planta. Llapis sobre paper vegetal
Alçat façana principal i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici amb planta baixa i dos pisos per al Sr. Vilanova

Pl. de la República. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1932

Documentació:
C 1445 / 55 :
Emplaçament, alçat façana, secció i plantes. Tinta sobre paper vegetal


Edifici amb planta baixa i tres pisos propietat de Joaquim Aragall

Pl. de la República. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1932

Documentació:
C 1445 / 57 :
Emplaçament, alçat façana, secció, planta baixa i planta pisos E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici de planta baixa i tres pisos propietat de A. Cucurull Alemany

Pl. de la República. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1932

Documentació:
C 1445 / 58 :
Emplaçament, alçat façana i secció E 1: 50. Paper vegetal
Plantes fonaments, baixa i pisos E 1: 50. Paper vegetal
Detalls constructius E 1: 20. Paper vegetal
Dibuix anagrama E 1: 20. Llapis sobre paper vegetal


Reforma a un edifici d´habitatges propietat de Joan Roca

Av. Barcelona. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1932

Documentació:
C 1446 / 73 : Còpies plànols


Casa amb tres cases independents propietat de Pau Cases

C. Pi i Maragall. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1933

Documentació:
C 1446 / 68 :
Plantes pisos i emplaçament E 1: 50. Paper vegetal
Alçats façanes i secció E 1: 50. Paper vegetal


Casa de planta baixa i un pis propietat de Pedro Blasco Marco

C. Pi i Maragall. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1933

Documentació:
C 1446 / 79 :
Plantes baixa, pis i emplaçament. Tinta sobre paper vegetal
Alçats façanes i secció. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per a a Mª Tierra Serrano a la urbanització Campfaso S.A.

C. Bella Terra. Cornellà de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1933

Documentació:
C 1445 / 59 :
Emplaçament, alçat façana, secció i plantes E 1: 50. Paper vegetal


Planta baixa de l´interior d´una illa per a J. Borrás Martí

C. Rosselló, 332. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 1447 / 112 :
Planta i seccions E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges per a Antonio Segón Gay

C. Roger de Flor, 128. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
H 109I 10 / 75 : Alçat façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1446 / 75 :
Plantes i fonaments, baixa, pisos estructures de ferro. Tinta sobre paper vegetal
Alçats interiors del vestíbul E 1: 20. Llapis sobre paper vegetal
Certificat final d´obra manuscrit
C 1446 / 81 :
Emplaçament, façana i plantes baixa i pisos
Fonaments i estructures de ferro. Tinta sobre paper vegetal
Detall últim pis de l´edifici E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Antonio Segón Gay

C. Bailèn; Trav. de Gràcia. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 1447 / 92 :
Emplaçament, plantes, fonaments i estructures de ferro. Paper vegetal
Alçat façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Detall del vestíbul. Alçats E 1: 20. Tinta sobre paper vegetal
Documentació


Edifici d´habitatges per a P. Tarrés Noguera

Gran Via de les Corts Catalanes; C. Marina. Barcelona. ( Barcelonès )

1934

Documentació:
C 1447 / 111 :
Plantes fonaments, baixa, pisos i estructures de ferro. Tinta sobre paper vegetal
Estudi façana i secció. Llapis i tinta sobre paper sèpia
Alçat façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Dibuixos de detalls decoració portes de ferro E 1: 10. Llapis sobre paper vegetal
Documentació


Addició de tres pisos a la cas propietat de Martí Arús Cabra

C. Torres i Bages, 2. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1934

Documentació:
C 1447 / 108 :
Plantes baixes, façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Croquis. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Antonio Segón Gay

C. Còrsega; C. Muntaner. Barcelona. ( Barcelonès )

1935

Documentació:
H 109I / 10 / 114 : Alçat façanes i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
C 1448 / 114 :
Plantes emplaçament, baixa i altells. Tinta sobre paper vegetal
Plantes pisos i últim pis. Tinta sobre paper vegetal
Fonaments i estructures de ferro. Tinta sobre paper vegetal
Documentació i correspondència


Edifici d´habitatges propietat deJosep Montserrat Coll

C. Barraquer. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1935

Documentació:
C 1448 / 132 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
Croquis
Documentació


Reforma d´uns pisos propietat de Roca Umbert S.A.

C. Còrsega, 599-601. Barcelona. ( Barcelonès )

1936

Documentació:
C 1449 / 172 :
Planta fonaments, estructures metàl.liques pisos E 1: 50
Entrada escala, alçats, secció, detalls manyà E 1: 20
Documentació diversa


Edifici d´habitatges per a a J. M. Cuffí Rovira

C. Sicília, 334. Barcelona. ( Barcelonès )

1936

Documentació:
C 1450 / 174 :
Planta baixa i pisos E 1: 50. Paper vegetal
Planta fonaments i distribució ferro
Façana, secciò, plantes baixa i pisos E 1: 50. Paper vegetal


Reparació i reforma del terrat de l´edifici propietat de Natalia Duran de Costa

C. València, 350 principal. Barcelona. ( Barcelonès )

1939

Documentació:
C 1451 / 207 :
Planta i detalls. Paper vegetal
Croquis, documentació i correspondència


Recalcificació dels fonaments d´un edifici propietat de Antonio Marea carcchio

C. Marquès del Duero, 99. Barcelona. ( Barcelonès )

1940

Documentació:
C 1452 / 233 :
Emplaçament i fonaments
Documentació i esborranys


Edifici d´habitatges i magatzem propietat del Constantino Suárez Gómez

Rbla. Montanya, 18. Barcelona. ( Barcelonès )

1940

Documentació:
C 1452 / 243 :
Emplaçament, façana, secció i plantes E 1: 50. Paper vegetal
Memòria


Edifici d´habitatges i botigues propietat de A. Serra Cañameras

Pl. Mercat; C. Casanovas. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1940

Documentació:
C 1449 / 157 :
Perspectiva i planta. Llapis sobre paper vegetal


Addició d´un pis al terrat de l´edifici d´habitatges propietat de M. Roviralta

C. Dos de Maig, 306. Barcelona. ( Barcelonès )

1941

Documentació:
C 1453 / 281 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50. Paper vegetal
Documentació. Memòria , croquis...


Reforma i Addició d´un pis a l´edifici propietat de Cuita Ferré palos

C. Vilamarí, 74. Barcelona. ( Barcelonès )

1941

Documentació:
C 1454 / 286 :
Còpia plànol emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50
Documentació


Edifici d´habitatges propietat d´Isidro Buxadé Solé

C. Herzegovina, 29. Barcelona. ( Barcelonès )

1942

Documentació:
C 1454 / 300 :
Plantes fonaments i pisos, façana, secció i emplaçament E 1: 50
Detalls ornamentals i de construcció E 1: 20. Tinta sobre paper ceba
Croquis
Documentació. Memòria


Edifici d´habitatges per A. Roura Jofre i Gugadalupe Ojeda

C. Mateu. Barcelona. ( Barcelonès )

1943

Documentació:
C 1455 / 332 :
Emplaçament, plantes i secció E 1: 50. Paper vegetal
Planta fonaments i estructures metàl.liques
Esborranys documents


Edifici d´habitatges propietat d´Isidro Buixadé Solé

C. Herzegovina, 39; C. Berlinés. Barcelona. ( Barcelonès )

1943

Documentació:
C 1456 / 340 :
Emplçament i fonaments
Emplaçament, plantes, façana, secció E 1: 100. Paper vegetal
Estudi de plantes. Paper vegetal
Perspectiva estructura metàl.lica E 1: 20. Paper vegetal
Croquis estudi façana
Documentació


Edifici d´habitatges propietat de Antonio Roura Jofre

C. Astúries, 39. Barcelona. ( Barcelonès )

1943 - 1947

Documentació:
C 1455 / 325 :
ANY 1943
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50. Paper vegetal
Planta fonaments i estructures metàl.liques
Documentació
ANY 1945-1947. PROJECTE D´AMPLIACIÓ I DECORACIÓ
Planta, façana i secció E 1: 100. Paper vegetal
Documentació. Memòria
ANY 1947
Decoració botiga
Alçays, interior, planta i façana E 1: 25


Dos edificis d´habitatges propietat de Francisca Calonja Oliva

C. Ganduxer; C. Herraiz. Barcelona. ( Barcelonès )

1944

Documentació:
C 1456 / 357 :
Plantes comunes: soterrani, baixos i pisos E 1: 50. Paper vegetal
Planta àtic comú E 1: 50. Paper vegetal
Planta àtic E 1: 50. Paper vegetal
H 109I / 10 / 357.1 : Façanes principal, posterior i laterals C. Herraiz E 1: 50. Paper vegetal
H 109I / 10 / 357.2/357.3 : Façanes principal i posterior C. Ganduxer E 1: 50. Paper vegetal


Ampliació planta pis de l´edifici propietat de A. Guasch i M. Pascual

C. Rabassa; C. Cardener. Barcelona. ( Barcelonès )

1944

Documentació:
C 1457 / 361 :
Emplaçament, planta, façanes i secció E 1: 50. Paper vegetal
Estructures metàl.liques
Perspectiva façanes. Llapis sobre paper vegetal
Documentació. Memòria


Edifici d´habitatges i hotel propietat de José Maria. Dominguez Piera

Av. Diagonal, 458. Barcelona. ( Barcelonès )

1945 - 1956

Documentació:
C 1459 / 408 :
NOVEMBRE 1945-AGOST 1950. EDIFICI D´HABITATGES
Fonaments i pisos E 1: 50. Paper vegetal
Alçat façana i croquis E 1: 50. Paper vegetal
Secció
Emplaçament, murs de contenció, seccions terreny. Paper vegetal
Plànols axonomètrics
SETEMBRE 1951-1956. HOTEL
Emplaçament
Planta soterrani i semisoterrani. Altells i planta baixa E 1: 50. Paper vegetal
Plantes. Projecte d´ampliació. Paper vegetal
Alçat interior habitació. Paper ceba


Edifici d´habitatges propietat de Juan Borrás Martí

C. Dr. Dou, 16; C. Elisabets, 13. Barcelona. ( Barcelonès )

1945

Documentació:
C 1465 / 562 :
Emplaçament, plantes, façana, secció i detalls. Paper vegetal


Reforma de l´edifici d´habitatges propietat d´Esteban Carbonell Pages

C. Verdaguer, 54. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1945

Documentació:
C 1458 / 385 :
Emplaçament, planta, façanes i secció E 1: 50. Paper vegetal
Croquis


Edifici de dos pisos amb magatzem per a M. Tresserras Pous

C. Frederic Soler. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1945

Documentació:
C 1458 / 386 :
Emplaçament, plantes, façana i seció E 1: 50. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Domingo Parisi Gallissá i Germaine Parisi Guinart

C. Poniente. Riudoms. ( Baix Camp )

1945

Documentació:
C 1458 / 388 :
Emplaçament, plantes, façana i seció E 1: 50
Estructures metàl.liques
Documentació


Dos edificis d´habitatges propietat de Joana Mª Cuffí Roura

C. Calaf, 48-50. Barcelona. ( Barcelonès )

1946

Documentació:
C 1459 / 410 :
Emplaçament, soterrani, fonaments i estructures. Paper vegetal
Distribució últim pis. Paper vegetal
Detalls de construcció. Paper vegetal
Detalls decoració, reixa, entrada i alçats interiors. Paper vegetal


Addició d´unes tribunes a l´edifici propietat de Francisca Oliver Bernet

Pl. General Mola, 14. Barcelona. ( Barcelonès )

1946

Documentació:
C 1459 / 412 :
Alçat, planta i secció E 1: 20. Estructura E 1: 50


Edifici d´habitatges propietat de Isidré Buixadé Solé

Urbanització Turó de Monteroles; carrer A. Barcelona. ( Barcelonès )

1946

Documentació:
C 1459 / 415 :
Plantes fonaments E 1: 50. Paper vegetal
Alçat façanes i secció E 1: 100. Paper vegetal
Detalls decoratius i estructures


Edifici d´habitatges i mur de contenció propietat de I. Buixadé

C. Berlinés, 3. Barcelona. ( Barcelonès )

1946 - 1949

Documentació:
C 1461 / 461 :
Plantes, façana, secció E 1: 100. Paper vegetal
Plantes fonaments i estructures. Paper vegetal
Planta terrat i servei. Paper vegetal
Detalls decoració E 1: 20. Paper vegetal
Alçat façana definitiva E 1: 50. Paper vegetal
ANY 1947
Noves alineacions. Plànols sobre paper vegetal i còpia
ANY 1949
Dependències servei soterrani


Edifici d´habitatges propietat de Pedro Camps Santacana

C. Sicília; C. Casp. Barcelona. ( Barcelonès )

1946

Documentació:
C 1462 / 463 :
MARÇ 1946. PROJECTE DE QUATRE PISOS I ÀTIC
Plantes, alçat i secció E 1: 100. Paper vegetal
Planta baixa i emplaçament E 1: 50. Paper vegetal
Emplaçaments
ABRIL 1946. PROJECTE DE SIS PISOS I ÀTIC
Emplçament, façanes i secció. Paper vegetal
ALTRES
Croquis diversos


Edifici d´habitatges propietat de Mariano Camps Santacana

C. Sicília, 186. Barcelona. ( Barcelonès )

1946

Documentació:
C 1462 / 464 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50. Paper vegetal
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 100. Paper vegetal
Ampliació pisos. Emplaçament, plantes i fragment façanes. Paper vegetal
Detall reixa porta entrada E 1: 20. Paper vegetal


Consolidació de les estructures de la planta de l´edifici Baylli

C. Enric Granados, 86. Barcelona. ( Barcelonès )

1947

Documentació:
C 1460 / 442 :
Plànols estat actual. Paper vegetal
Plànols consolidació. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Antonio i Ramon Segón Gay

Pg. Sant Gervasi. Barcelona. ( Barcelonès )

1947

Documentació:
C 1460 / 445 :
Emplaçament, plantes, façanes i secció. Paper vegetal
Decoració vestíbul entrada E 1: 50. i E 1: 20. Paper vegetal
Croquis façana. Llapis sobre paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de Ramona Miró Martí

C. Vallirana, 79-81. Barcelona. ( Barcelonès )

1947

Documentació:
C 1461 / 451:
Façanes, secció, plantes i emplaçament. Paper vegetal


Edifici d´habitatges per a Adolfo Mollon Paretas

C. Alfons I d´Aragó, 70-72. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1947

Documentació:
C 1460 / 433 :
Emplaçament, façana, plantes i secció E 1: 50. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de J. Puigvert i M. Calaf

C. Rafael Casanovas. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1947

Documentació:
C 1461 / 454 : Plànols
C 1461 / 454 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50 i E 1: 100. Paper vegetal


Edifici d´habitatges i aprofitament de la superfície propietat de German Cid i Julia Subirats

C. Londres, 115. Barcelona. ( Barcelonès )

1949 - 1953

Documentació:
C 1463 / 494 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 100. Paper vegetal
Planta pis àtic E 1: 50. Paper vegetal. 1952
Planta pisos E 1: 50. Paper vegetal. 1952
Detalls constructius vestíbul E 1: 20. Paper vegetal
ANY 1953. APROFITAMENT DE LA SUPERFÍCIE
Plantes, façana i seció E 1: 50. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de José Badia Rubí

C. Rafael Casanovas; C. Boters. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1949

Documentació:
C 1463 / 500-501 :
Emplaçament, façana, secció i plantes E 1: 50 i E 1: 100


Edifici d´habitatges propietat de J. Raventós i D. Silisis

C. Catalunya. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1949

Documentació:
C 1453 / 276 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50. Paper ceba


Edifici d´habitatges propietat de José Badia Rubí

C. Boters. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1950

Documentació:
C 1463 / 504 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50. Paper vegetal


Edifici d´habitatges i aprofitament de la parcel.la per a quiosc propietat de Severo Ceravalls

C. Carril, 4. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1951

Documentació:
C 1463 / 510 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50. Paper vegetal
Plànol parcel.la, plantes, alçats i seccions


Edifici d´habitatges propietat de I. Buixadé Solé i R. Buxadé Perarnau

C. Casanovas, 211. Barcelona. ( Barcelonès )

1952

Documentació:
C 1464 / 527 :
Emplçament, plantes, façana i secció E 1: 50 i E 1: 100. Paper vegetal
Planta fonaments
Alçats decoració interiors E 1: 20
Còpies plànols plantes, distribució interior i emplaçament
Documentació sobre la paret mitjera


Edifici d´habitatges propietat de la família Canut Fabregas

C. Ramon Llull. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1953

Documentació:
C 1464 / 538 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 100. Còpia
Anotacions i amidaments


Ampliació d´un edifici propietat de J. Padros Elías

Front C. Galcerán i Urbanització els Angels. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1954 - 1957

Documentació:
C 1465 / 547 :
Emplaçament, planta, façanes i secció. Paper vegetal
ANY 1956. AMPLIACIÓ
Còpia plànol i memòria
ANY 1957. AMPLIACIÓ
Còpia plànols i memòria


Edifici d´habitatges i botigues propietat de Pilar Ros Salsas

C. Escorial; C. Encarnació. Barcelona. ( Barcelonès )

1955

Documentació:
C 1466 / 565 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 100. Paper vegetal


Addició d´un pis a l´edifici propietat de Pilar Ros Balsas

C. Ramon i Cajal; C. Juan Blancas. Barcelona. ( Barcelonès )

1955

Documentació:
C 1466 / 574 :
Emplaçament, plantes, façana i secció E 1: 50 i E 1: 100. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat de E. Mollon

C. Puigcerdà, 6. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1955 - 1956

Documentació:
C 1466 / 572 :
ANY 1955. AVANTPROJECTE
Emplaçament. Paper vegetal
Plantes, façana i secció E 1: 100. Paper vegetal
ANY 1956
Emplaçament, façanes i planta E 1: 100. Paper vegetal
Planta fonaments i pisos E 1: 50


400 cases de renta limitada per a José Serratima Tomás

Av. Generalísimo; Pg. Rambla; C. Via el projecte; C. La Mariona. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1955

Documentació:
C 1466 / 573 :
Emplaçament general E 1: 500. Paper vegetal
Croquis façanes i distribució planta E 1: 100. Paper vegetal

Observacions:
Avantprojecte


500 cases pel Patronato Local de la Vivienda

Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1955

Documentació:
C 1466 / 575 :
Emplaçament general. Paper vegetal
Casa rectoral, església, escoles. Planta i alçats sobre paper vegetal
Església, escoles, cooperativa. Alçats i plantes
Façanes, plantes, perpectiva i façanes interiors
Secció transversal general

Observacions:
Avantprojecte


Addició de dos pisos, sisè i àtic, a l´edifici d´habitatges propietat de Alejandro Izquierdo

C. Consell de Cent, 239. Barcelona. ( Barcelonès )

1956

Documentació:
C 1467 / 605 :
Emplaçament, façana i secció E 1: 50. Paper vegetal


Edifici d´habitatges propietat d´Isidro Buxadé Solé

C. Arimón, 47; C. Ciutat de Balaguer, 21. Barcelona. ( Barcelonès )

1956

Documentació:
C 1467 / 504 :
Emplaçament, façanes, plantes i secció E 1: 100. Paper vegetal
Plantes pisos E 1: 50. Paper vegetal


Edifici d´habitatges i posterior ampliació de pis propietat de Ramona Roig

C. General Castaños. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1956

Documentació:
C 1466 / 586 :
Còpies plànols i memòria


Ampliació de l´edifici propietat de José Fábrega

Pg. José Antonio. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1956

Documentació:
C 1466 / 591 :
Còpia plànols i memòria


Edifici d´habitatges propietat de José Foixench Carnicé

C. Sant Ramom; C. Alfonso Sala. Caldes de Montbui. ( Vallès Oriental )

1956

Documentació:
C 1467 / 602 :
Emplaçament, planta, façanes i secció E 1: 100. Paper vegetal
Detalls plantes E 1: 50. Paper vegetal
Croquis plànols emplaçament i planta magatzem
Memòria


Reforma de l´edifici propietat de Francisca López Docampo

C. Encarnació, 123. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
C 1467 / 612 :
Còpia plànol i memòria


Ampliació de la planta baixa d´un edifici propietat de M. Lechuga Paños

C. Balmes, 184. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
C 1467 / 613 :
Còpia plànol i memòria


Edifici d´habitatges de renta limitada propietat de Juana Mª Cuffí Roura i Jaime Carabasa Marsal

C. Providència; C. Verdi. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
C 1467 / 629 :
Façanes, secció i plantes


Edifici d´habitatges propietat d´Isidro Buxadé Solé

C. Montecasino; C. Monterolas; C. M. Aurelio. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
C 1467 / 630 :
Emplaçament
Plantes pisos

Observacions:
Avantprojecte


Edifici d´habitatges per a M. Saizan Reyes

C. Balmes. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1957

Documentació:
C 1467 / 618 :
Còpia plànol i memòria


Addició d´un pis a un edifici d´habitatges propietat de A. Franco

C. Fasina. Molins de Rei. ( Baix Llobregat )

1957

Documentació:
C 1468 / 636 :
1 : Plànols i documentació

Observacions:
Signat per J. Freixa