Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
VILLAR I CARMONA, Francesc de Paula 1860-Ginebra, 1926 Títol d'arquitecte: 30/3/1886
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Restauració de monuments i edificis Singular  
 
     
 

Edifici en un xamfrà

1890

Documentació:
H 101A / 14 / 544 : Croquis façana E 1: 100. Darrera, esbós planta. Llapis sobre paper dibuix


Edifici d´habitatges per a Clemente Asols

Rbla. de Catalunya, 61 (actual Rbla. de Catalunya, 27). Barcelona. ( Barcelonès )

1899 - 1900

Documentació:
PLANTES
H 101B / 16 / 453 : Croquis planta E 1: 1000. Llapis sobre paper dibuix
H 102F / 2 / 455 : Planta baixa. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 2 / 454 : Planta baixa . Solució B. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 2 / 456 : Planta baixa. Estructura. Tinta sobre paper tela
H 101B / 16 / 457 : Planta baixa. Detall vstíbul E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 102F / 2 / 458 : Planta del pis principal. Secció A. Estructura E 1: 50. Tinta sobre paper dibuix
H 102F / 2 / 459 : Planta del pis principal i dels pisos primer, segon, tercer i quart. Solució B. Planta de distribució E 1. 50. Tinta sobre paper dibuix
H 101C / 22 / 460 : Planta estructura de la coberta E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal
H 101C / 22 / 461 : Planta estructura terrat E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 102F / 2 / 462 : Planta de les sales del terrat. Planta, estructura i secció E 1: 50. Tinta sobre paper dibuix
H 101A / 13 / 463 : Planta de la part reformada del pis tercer E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 101B / 16 / 464 : Planta de la part reformada del pis tercer E 1: 50. Tinta sobre paper dibuix
DETALLS
H 101C / 23 / 474 : Detall façana, planta i secció. Tinta sobre paper
H 101C / 23 / 475 : Detall balcons. Façana planta E 1: 10. tinta sobre paper vegetal
H 101C / 23 / 471 : Detalls façana E 1: 10. Llapis sobre paper
H 102F / 2 / 472 : Façana. Detall entrada. Llapis sobre paper
H 102F / 2 / 473 : Detalls de l´acabament interior delpati central. Secció. Llapis i aquarel.la sobre paper
H 101B / 16 / 469 : Fusteries dels passadissos dels diferents pisos. Alçats E 1: 25. Tinta i llapis sobre paper dibuix
H 101B / 16 / 470 : Detalls de la coberta del pati central. Planta i secció E 1: 25. Tinta sobre paper vegetal
VESTÍBUL
H 102F / 2 / 466 : Vestíbul. Planta, sostre i alçat. Llapis sobre paper
H 102F / 2 / 465 : Vestíbul d´entrada. Detall planta E 1: 10. Llapis sobre paper
H 101A / 13 / 467 : Vestíbul. Detall ornamentació. Alçat. Llapis sobre paper vegetal
H 101A / 13 / 468 : Vestíbul. Detall ornamentació. Alçat. Llapis sobre paper vegetal
INSTAL.LACIÓ DE L´ASCENSOR . Any 1900
H 101A / 13 / 481 : Instal.lació de l´ascensor. Detall planta E 1: 10. Tinta sobre paper vegetal
H 101C / 23 / 476 : Instal.lació de l´ascensor elèctric (Ascensors Edoux Paris). Planta ascensor i escala E 1: 10. Tinta sobre paper vegetal
H 101C / 23 / 477 : Instal.lació de l´ascensor elèctric (Ascensors Edoux Paris). Planta de la transmissió E 1: 10. Tinta sobre paper vegetal
H 101C / 23 / 478 : Instal.lació de l´ascensor elèctric (Ascensors Edoux Paris). Planta maquinària E 1: 10. Tinta sobre paper vegetal
H 101B / 16 / 479 : Instal.lació de l´ascensor elèctric (Ascensors Edoux Paris). Planta i alçat. Còpia blava
H 101B / 16 / 480 : Instal.lació de l´ascensor hidraúlic (Ascensors Edoux Paris). Secció de la instal.lació. Còpia blava