Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la página principal del COAC    
     
  Tornar Fons Història Accés i consulta  
   
 
 

La secció d’imatges de l’Arxiu Històric de la Demarcació està constituït per un fons de 40.000 fotografies de temàtica relacionada amb l’arquitectura, l’urbanisme, la història de l’Art en general i el paisatgisme.

Pel que fa a la cronologia abraça imatges de finals del segle passat fins a l’actualitat. Aquestes es troben, segons els casos, en suport positiu o negatiu, en vidre, plàstic o paper, en Blanc i Negre i en color.

L’origen d’aquestes imatges varia segons els casos. Hi trobem aquelles imatges producte de l’activitat pròpia del Col·legi, les que han estat realitzades com a suport a les activitats i, per últim, aquelles que han ingressat en concepte de donació o bé d’adquisició.

El conjunt de les imatges es troba inventariat en un 75 %. La descripció s’ha realitzat en la Base de Dades FileMaker Pro i és possible extreure catàlegs individualitzats de cadascun dels conjunts.

Conjunts d’imatges custodiats:

Nom Àmbit cronològic Imatges
Fons Demarcació de Girona 1910-1999 21.500
Col·lecció Demarcació de Girona Finals XIX-1999 14.000
Fons Joan Martorell Montells i Bernardí Martorell Puig Finals XIX-Principis XX 2.288
Fons Jeroni Martorell Terrats Primer terç S. XX 393
Fons Rafael Masó Valentí 1900-1935 412
Fons Joaquim Xicart 1900-1936 1.045
Fons Joan Roca Pinet 1900-1960 130
Fons Pelayo Martínez Paricio 1947-1977 160
Fons Josep Pratmarsó Parera 1953-1982 206