la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 19 a 25 GEN 2009 següent

 

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 Dissabte 24
   

Curs Escola Sert
Criteris d'intervenció. Fronts Marítims ANUL·LAT

Jornada
La Concòrdia d'obra, el nou procediment arbitral

   
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

 

»LA CONCÒRDIA D'OBRA, EL NOU PROCEDIMENT ARBITRAL
Dijous 22 de gener
Jornada informativa
Lloc:Sala d'Actes COAC Reus
Hora: de 18.00h

La Concòrdia d'Obra és el procediment que resol els conflictes tècnics produïts durant una obra, amb un procediment regit per un expert de prestigi que soluciona els conflictes tècnics en un termini d'un mes i amb validesa jurídica. Presenta com a avantatges el fet de ser ràpid, que no paralitza l'obra, minimitza les despeses i no necessita la intervenció d'un advocat i un procurador. Per preveure la submissió a la Concòrdia d'Obra recomana incloure en el contracte la Clàusula Arbitral de la Concòrdia d'Obra. Aquesta clàusula, com també l'esquema i terminis del procediment, es poden consultar al web
La Fundació Privada Catalana per a l'Arbitratge Tècnic, de la qual forma part el COAC, és la promotora de la Concòrdia d'Obra. Està impulsada, entre altres institucions, per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya i el Gremi de Constructors d'Obres deBarcelona i Comarca. + info

 

»ANUL·LAT CRITERIS D'INTERVENCIÓ.FRONS MARÍTIMS
Dimecres 21 i 28 de gener
Curs Escola Sert
Lloc:Sala d'Actes COAC Tarragona
Horari: de 16.00 a 19.00h | Durada: 6h | Preu: 144/101/86€

 

 

» SOL.LICITA LA SUBVENCIÓ FORMA'T PELS TEUS CURSOS DE L'ESCOLA SERT
FORMA'T és un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya, co-finançat pel Fons Social Europeu, mitjançant el qual s'ofereix subvenció a les empreses (concepte que engloba el de treballador autònom) pels costos generats per la formació dels seus treballadors.
+ info

» NOVA INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ EHE 2008
El passat 1 de desembre va entrar en vigor la Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008) Aquesta nova normativa no serà aplicable per als encàrrecs anteriors a aquesta data sempre i quant les obres s'iniciïn abans de l'1 de desembre de 2009.

» BORSA DE TREBALL
Des de Borsa de Treball - Demarcació de Tarragona i amb la finalitat d'optimitzar el servei volem recordar-vos que seria convenient que anéssiu actualitzant les vostres dades tant personals com professionals que estan penjades a la pàgina web BT del COAC.

Aprofitem la ocasió per recordar-vos que us podeu donar d'alta a la Borsa, entrant a la web i des d'on podreu penjar el vostre currículum i les preferències de zona de treball per comarques.


» VISAT
Us recordem que des de l'aplicació del CTE, es obligatori adjuntar en el certificat de final d'obra l'annex A, l'annex B i el seu annex. L'annex A el trobareu al programa Documents de Visat, els altres dos, us els facilitarem al SAT sat.tar@coac.cat. Recordeu que en les obres on no intervé l'aparellador cal que complimenteu l'annex B i el seu annex, amb el control de qualitat realitzat durant l'execució de l'obra.

» HORARI
Us recordem que l'horari de les oficines de la Demarcació de Tarragona és de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.Per a més informació: Secretaria
Tel. 972 24 93 67 | tarragona@coac.cat

 


FIGUERES

JORNADES I CURSOS Aviat...

» El planejament urbanístic general I
dimecres 4, 11, 18 i 25 de febrer i 4 i 11 de març

Curs Escola Sert

Lloc:Sala d'Actes COAC Tarragona
Horari: de 16.00 a 19.30h | Durada:216h | Preu: 504/353/302 €

 

Plans d’Ordenació Urbanística Municipal -Mòdul 2- (Bàsic)

Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Preu: 504/353/302 €

Programa del curs

CONFERÈNCIES Aviat...

» Emiliano López | Mónica Rivera | Arquitectes
dijous 12 de febrer

Conferència

Lloc:Sala d'Actes COAC Tarragona
Horari: a confirmar

 

La galeria, el recés i la finestra profunda són tres criteris que apareixen com a referent en el projecte d'habitatges de lloguer per a joves a Barcelona, obra dels arquitectes Emiliano López i Mónica Rivera que recentment han rebut el premi FAD en l'apartat d'arquitectura. Ara, coincidint amb l'exposició dels Premis Fad que es pot veure al COAC de Tarragona, els arquitectes pronunciarán una conferència on també es presentaran altres projectes.

+ info

 

GIRONA

EXPOSICIONS

» PIPIRITACOS, Captures digitals urbanes
Fins al 24 de març
Exposició
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

Copsades entre el 2002 i el 2007, dins l’àmbit urbà de la ciutat de Córdoba a Mèxic. Una síntesi en 35 CDU, de les imatges més obsessives i recurrents portades a la fotografia tradicional.

» FADSCAPE08
Del 15 de gener fins al 25 de febrer
Exposició
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

Els premis FAD es van instituïr l'any 1958. Ara, per celebrar la 50 edició s'ha pensat una exposició on l'arquitectura dels premiats i finalistas configuri un paissatge. Es podrà veure a la Demarcació de Tarragona del COAC fins a finals del més de feber.

Web Arquinfad

 

 

 

     

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008.

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

 

 

 

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R