la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 23 a 28 FEB 2009 següent

 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 Dissabte 28

 

 

Curs
El Planejament Urbanístic General

Conferència
ESTUDIO FAM Esau acosta

   
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

 

CONFERÈNCIA

»ESTUDIO FAM
dijous 26 de febrer
Conferència a càrrec d'Esau Acosta i Mauro Gil-Fournier, Arquitectes.
Lloc: Sala d'e conferències COAC Tarragona
Hora:19:30h

Una conferència on ens presentarà l'arquitectura més recent que es du a terme des de l'Estudi FAM. L'experiència de l'estudi ve avalada per projectes singulars que han realizat fins el moment i nombrosos premis que han permès la consolidació de l'Estudi d'Arquitectura ja des de lany 2002. Potser l'obra més coneguda és el monument conmemoratiu a les víctimes de l'11M a Madrid, un projecte que respon als plantejaments de trasparència i permeabilitat.

El Mateix dijous a les 15:00h, impartiran una classe magistral a l'Escola d'Arquitectura "La Salle" de Tarragona.

Web Estudio Fam

 

CURSSOS

»EL PLANEJAME URBANÍSTIC GENERAL I
dimecres 4, 11, 18 i 25 de febrer i 4 i 11 de març
Curs Escola Sert
Lloc:Sala d'Actes COAC Tarragona
Horari: de 16.00 a 19.30h | Durada:21h | Preu: 504/353/302 €

Plans d'Ordenació Urbanística Municipal -Mòdul 2- (Bàsic)
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
Programa del curs

 

 

» SOL.LICITA LA SUBVENCIÓ FORMA'T PELS TEUS CURSOS DE L'ESCOLA SERT
FORMA'T és un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya, co-finançat pel Fons Social Europeu, mitjançant el qual s'ofereix subvenció a les empreses (concepte que engloba el de treballador autònom) pels costos generats per la formació dels seus treballadors.
+ info

» NOVA INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ EHE 2008
El passat 1 de desembre va entrar en vigor la Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008) Aquesta nova normativa no serà aplicable per als encàrrecs anteriors a aquesta data sempre i quant les obres s'iniciïn abans de l'1 de desembre de 2009. Descarregar EHE-08

» BORSA DE TREBALL
Des de Borsa de Treball - Demarcació de Tarragona i amb la finalitat d'optimitzar el servei volem recordar-vos que seria convenient que anéssiu actualitzant les vostres dades tant personals com professionals que estan penjades a la pàgina web BT del COAC.

Aprofitem la ocasió per recordar-vos que us podeu donar d'alta a la Borsa, entrant a la web i des d'on podreu penjar el vostre currículum i les preferències de zona de treball per comarques.


» VISAT
Us recordem que des de l'aplicació del CTE, es obligatori adjuntar en el certificat de final d'obra l'annex A, l'annex B i el seu annex. L'annex A el trobareu al programa Documents de Visat, els altres dos, us els facilitarem al SAT. Recordeu que en les obres on no intervé l'aparellador cal que complimenteu l'annex B i el seu annex, amb el control de qualitat realitzat durant l'execució de l'obra.

» HORARI
Us recordem que l'horari de les oficines de la Demarcació de Tarragona és de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.Per a més informació: Secretaria
Tel. 972 24 93 67 | Correu Electrònic

 


FIGUERES

CURSSOS

» INSTAL·LACIONS AT I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DMELECT
24, 25 i 26 de febrer
Curs organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Lloc:Avinguda de Roma, 7 de Tarragona
Hora: de 17 a 21h

Curs sobre instal·lacions elèctriques d’alta tensió i centres de transformació, adaptat al nou Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat i línies elèctriques d’alta tensió aprovat al RD 223/2008 del 19 de setembre de 2009. +info

CONFERÈNCIES

Dins el cicle de conferències que organitza l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus (URV).

»VALENTÍN ROMAI
dijous 26 de febrer
Conferència
Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora:12:30h

 

Dins el cicle de conferències que organitza l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura "La salle de Tarragona" (URL)

» Estudio FAM
dijous 26 de febrer
Classe magistral a càrrec d'Esau Acosta i Mauro Gil-Fournier, Arquitectes.
Lloc:Escola d'arquitectura "La Salle" Tarragona. Aula A1.
Hora:15:00h

 

A viat...

Dins el cicle de conferències que organitza l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus (URV).

»ANTONI ALOMAR
dijous 12 de març

Conferència

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: a determinar

 

»FRANCESC MUÑÓZ
dijous 26 de març

Conferència

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: a determinar

 

CERTAMENS

» Convocada la II EDICIÓ DELS PREMIS "ALUMINIUM IN RENOVATION"
El plaç d'inscripció finalitza el 30 de juny de 2009
+info

GIRONA

EXPOSICIONS

» PIPIRITACOS, Captures digitals urbanes
Fins al 24 de març
Exposició
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

Copsades entre el 2002 i el 2007, dins l’àmbit urbà de la ciutat de Córdoba a Mèxic. Una síntesi en 35 CDU, de les imatges més obsessives i recurrents portades a la fotografia tradicional.

» FADSCAPE08
Del 15 de gener fins al 25 de febrer
Exposició
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

Els premis FAD es van instituïr l'any 1958. Ara, per celebrar la 50 edició s'ha pensat una exposició on l'arquitectura dels premiats i finalistas configuri un paissatge. Es podrà veure a la Demarcació de Tarragona del COAC fins a finals del més de feber.

Web Arquinfad

A viat...

» ARQUITECTURA, TIERRA Y PALMERAS EN SKOURA
Del 26 defebrer fins al 30 d'abril
Exposició itinerant Fundació Caixa d'Arquitectes
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

Constitueix una descripció visual i gràfica de les tipologies arquitectòniques tradicionals, materials i mitjans emprats per la construcció al sud del marroc.

Entre el vessant meridional del Gran Atles i el desert del Sàhara, s'estén un territori d'una gran aridesa. Allà la vida es concentra al costat dels rius pels quals baixa l'aigua dels grans cims. En aquests oasis, hi ha una arquitectura que, malgrat l'austeritat dels materials amb què es construeix, terra i palmeres, és d'una gran bellesa i està en harmonia amb el medi natural i el clima. Tres sónn les tipologies que constitueixen l'hàbitat tradicional: el qsar o poblat emmurallat, la tighremt o casa fortificada, i la qasba o fortalesa dels grans caps. A més hi ha nombrosos santuaris on estan enterrats i es veneren els sants locals, i és freqüent l'existència de graners col·lectius per guardar i protegir els productes alimentaris.

Durant una quinzena del mes d'octubre de l'any 2001 i, posteriorment, una altra del mes de març de l'any següent, van realitzar sengles tallers a l'oasi de Skoura amb estudiants d'arquitectura de l'Escola de València, amb la finalitat d'inventariar-ne l'arquitectura tradicional.

El maig del 2006 la Fundació; Caixa d'Arquitectes va editar el llibre “Arquitectura de terra al sud del Marroc. L'Oasi de Skoura”; finalista en la convocatòria dels premis FAD 2007 en la categoria de pensament i crítica, segons paraules de l'organització;: per ser un llibre que sorgeix d'una investigació; de camp, cosa ja no gaire habitual en els nostres dies, i que es planteja com una declaració; de la necessària correspondència que ha d'existir entre el lloc, els materials, els sistemes constructius i les tipologies.

CONFERÈNCIES

A viat...

»PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I TURISME AL MARROC
dijous 5 de març
Conferència a càrrec de Roger Mimó, escriptor especialitzat en l'arquitectura tradicional de terra crua a les valls presaharianes.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora:19:30h

 

 

     

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

 

 

 

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R