la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 13 a 19 ABRIL 2009 següent

 

Dilluns 13 Dimarts 14 Dimecres 15 Dijous 16 Divendres 17 Dissabte 18

 

 

JORNADA HNA +
JUNTA GENERALCOAC TARRAGONA

CONFERÊNCIA earGerard Forntuny

JORNADA ESCOLA SERT Paràmetres del DB HR  
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

 

JORNADA INFORMATIVA HNA
Dimecres 15 d'abril de 2009
HNA respon als col·legiats
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora:18:00 h

El COAC Demarcació de Tarragona ha convidat les altres entitats dels arquitectes a informar personalment els col·legiats sobre com les està afectant la situació actual i com l'afronten, i sobre tot de quina manera repercuteix sobre les prestacions que reben com a usuaris. Els responsables d'HNA presentaran als col·legiats les seves estratègies per fer front a la crisi i respondran les seves qüestions. Maria Gallen Diaz i José Luis Gómez Aguirre, secretària i director general d'HNA, respectivament.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
Per acord de la Junta Directiva de la Demarcació de data 4 de març de 2009, queda convocada la Junta General Ordinària, a celebrar el dimecres dia 15 d’abril de 2009 a la seu col·legial, a les 19.00 h en primera i a les 19.30 h en segona convocatòria, sota el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de Junta General Ordinària de la demarcació celebrada el dia 26 de novembre de 2008.
2.- Informe President.
3.- Presentació Memòria, Gestió demarcació 2008.
4.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació pressupost i el compte d’ingressos i despeses de l’exercici 2008.x
5 .- Precs i preguntes.

JORNADA ESCOLA SERT
"Paràmetres del DB HR
per donar compliment a les exigències de Protecció enfront del soroll
Divendres 17 d'abril de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 16.00 a 20.00h | Durada:4h | Preu: 100/70/60 €

Després d'una primera part d'explicació teòrica, tractarem sobre les principals característiques i prestacions de l'eina justificativa de l'opció general i de les fitxes justificatives de l'opció simplificada realitzades perl ministeri, en el context del Codi tècnic de l'edificació, per tal de complir amb les exigències de Protecció enfront del soroll. 
Xavier Casanova i Pallejà, enginyer industrial, professor associat de l'Escola d'Arquitectura de Reus.URV.
SAT.Servei d'Assessorament Tècnic de la Demarcació de Tarragona.

Programa del curs
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

CONFERÈNCIA
GERARD FORTUNY
dijous 16 d'abril

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: 12:30h

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: 12:30h

 

VI BIENNAL D'ARQUITECTURA ALEJANDRO DE LA SOTA
La demarcació de Tarragona del Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya convoca la VI Biennal
d'Arquitectura Alejandro de la Sota per distingir les obres més significatives que s'hagin construït en el bienni 2007-2008 en el seu àmbit territorial (comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès), i que estiguin acabades en la data de
tancament del termini de recepció de propostes.

Ja podeu consultar les bases clicat aquí

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
world-architects Una bona pagina, per gaudir de bons treballs d'arquitectura d'altres països europeus com: Suïssa, Alemanya, Austria, Bèlgica, Finlàndia, i Itàlia. També hi trobareu projectes d'altres llocs del mon com: Amèrica en general, New York, California, Mexic, Brasil, Xile, Japó, Xina, Austràlia. Es recomanable el newsletter, que podeu rebre de tant en tant a la vostra adreça.

EL SAT INFORMA...
RESOLUCIÓ MAH/729/2009, de 18 de març, per la qual s’obre una convocatòria excepcional de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges (codi HA 01/09). DOGC. 5344 – 23.3.2009

ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2009. DOGC 5346 – 25.3.2009

DECRET 50/2009, de 24 de març, pel qual es modifica el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, i s'estableix l'aplicació de mesures per fer front a la conjuntura econòmica del sector de l'edificació. (Pàg. 26191) DOGC. 5347 – 26.3.2009

BORSA DE TREBALL
Des de Borsa de Treball - Demarcació de Tarragona i amb la finalitat d'optimitzar el servei volem recordar-vos que seria convenient que anéssiu actualitzant les vostres dades tant personals com professionals que estan penjades a la pàgina web BT del COAC.

Aprofitem la ocasió per recordar-vos que us podeu donar d'alta a la Borsa, entrant a la web i des d'on podreu penjar el vostre currículum i les preferències de zona de treball per comarques.


VISAT
Us recordem que des de l'aplicació del CTE, es obligatori adjuntar en el certificat de final d'obra l'annex A, l'annex B i el seu annex. L'annex A el trobareu al programa Documents de Visat, els altres dos, us els facilitarem al SAT. Recordeu que en les obres on no intervé l'aparellador cal que complimenteu l'annex B i el seu annex, amb el control de qualitat realitzat durant l'execució de l'obra.


FIGUERES

JORNADES DE FORMACIÓ EN PROJECTES D'EDIFICACIÓ I
GESTIÓ SOSTENIBLE D'EDIFICIS BAIX CERTIFICACIÓ LEED®

27 de març a Barcelona
+info

JORNADA DE PONÈNCIES TÈCNIQUES DE LA CALÇ I COL.LOQUI
3 d'abril al Campus de la UIB (Illes Balears)
Per a més informació Info@unicmall.com; Tel. 97158063
Inscripcions

JORNADA organitzada pel Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya
GEOTÈRMIA A L'EDIFICACIÓ. Del pou provençal a la xarxa de calor de districte

Dimarts, 21 d'abril
Lloc:Sala 3.11 Fira de Barcelona Recinte Gran Via (Construmat)
Horari: de 09:00 a 16:00h

Aquesta Jornada està dirigida a Geòlegs, Arquitectes, Aparelladors, Enginyers i a tots aquells professionals del món de la construcció i la edificació, així com al públic en general. +info

Si esteu interessats en assistir a la jornada, us podeu inscriure aquí.

CONFERÈNCIA
QUIM ESPANYOL
dijous 07 de maig

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: 12:30h

CONFERÈNCIA
XAVIER VENDRELLL
dijous 14 de maig

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: a confirmar

CERTÀMENS

Convocada la II EDICIÓ DELS PREMIS "ALUMINIUM IN RENOVATION"
El plaç d'inscripció finalitza el 30 de juny de 2009
+info

ENLLAÇOS

Les adreces de les escoles d'arquitectura de la demarcació:
EAR - escola tècnica superior d'arquitectura de reus - Reus (URV)
Escola Politècnica Superior d'Arquitectura La Salle - Taragona (URL)

GIRONA

 

Skoura EXPOSICIÓ
ARQUITECTURA, TIERRA Y PALMERAS EN SKOURA

Del 26 de febrer fins al 30 d'abril
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona
Constitueix una descripció visual i gràfica de les tipologies arquitectòniques tradicionals, materials i mitjans emprats per la construcció al sud del Marroc.
+ info

A VIAT...

JORNADA ESCOLA SERT
Plans especials de catàlegs.

Dimecres 22, 29 d’abril i 6 de maig de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari:
de 16:00 a 19:00h.

L’objectiu d’aquest curs és capacitar l’arquitecte en la pràctica del planejament urbanístic, tant en el que respecte a l’elaboració del planejament com en la seva avaluació i aplicació.
Conèixer els criteris de projecció i valoració dels aspectes fonamentals del planejament urbanístic i de les tasques dels diferents tècnics implicats en la seva redacció i avaluació.
Comprendre els diferents punts de visat i interpretar la normativa.
Programa del curs
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure
aquí.

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ...
De Picasso a Barceló. Un recorregut per la plàstica de la segona meitat del segle XX.

Dijous 30 d’abril de 2009 GRATUÏT
Lloc: Sala de exposicions Caixa Tarragona (C. Higini Anglès, 5 Tarragona)
Hora:
19:00h. (a confirmar)
Els arquitectes (i afins) interessats en assistir a la visita cal que reservin plaça a la trucant al 977 22 47 63.
+ info

SkouraEXPOSICIÓ
"...LIKE DUBAI"
A partir del 7 de maig

Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

Presentació a càrrec de J. Bernadó | divendres 8 de maig a les 18.30h |

 

Qualificat per molts com el fotògraf del ‘desconcert’ Jordi Bernadó es un mestre de la ironia i de l'absurd fotogràfic. Els viatges que ha fet al llarg de la seva vida s'han traduït en una extensa, personal i complexa obra. Ara conjuntament amb Carlos Vents ens presenten, dins el Festival SCAN'09, una mirada analtica del fenmen de Dubai.

TERRITORIS, CIUTATS, SENYORES I SUPERMANS
MASTERCLASS A CÀRREC DEL FOTÒGRAF JORDI BERNADÓ
Coincidint amb l'SCAN'09 L’Escola d’Art i Disseny de Tarragona convoca un curs de fotografia. Límit d'inscirpció 14 d'abril. Bases del procés de sel.lecció de participants.

JORNADA INFORMATIVA ASSEMAS
Dilluns 11 de maig de 2009
Jornada en preparació
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora:19:00 h

+ info

HORARI
Us recordem que l'horari de les oficines de la Demarcació de Tarragona és de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.Per a més informació: Secretaria
Tel. 972 24 93 67 | Correu Electrònic

 

 

 

     

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

 

 

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R